Kabinet trekt nog 11 miljard uit voor stadsvernieuwing

DEN HAAG, 17 OKT. De stadsvernieuwing moet in 2005 zijn voltooid. Het kabinet zal er tot die tijd nog 11 miljard gulden voor reserveren. Dit blijkt uit een nota van staatssecretaris Heerma, die morgen in de ministerraad wordt besproken en volgende week openbaar zal worden gemaakt.

Blijkens de plannen, die worden aangeduid met "Belstato' (beleid stadsvernieuwing voor de toekomst), zal het stadsvernieuwingsgeld de komende jaren vooral worden besteed aan de vier grote steden. Volgens de huidige verdeelsleutel kunnen zij op ruim 46 procent van de rijksbijdragen aanspraak maken. Volgend jaar trekt het rijk ruim 1,1 miljard uit voor de stadsvernieuwing. Volgens de berekeningen is hiervoor de komende jaren nog 22 miljard gulden nodig. De helft daarvan moet worden betaald door particulieren (huiseigenaren) en gemeenten.

De vier grote steden zullen tot eind 2005 op subsidies van het rijk kunnen rekenen; voor andere steden en dorpen wordt de bijdrage geleidelijk al eerder verminderd of ingetrokken. Op dit moment ontvangen 83 gemeenten rechtstreeks geld van het ministerie voor hun stadsvernieuwing, terwijl de provincies over de overige gemeenten de subsidies kunnen verdelen. Behalve naar de vier grote steden gaat ook een flink deel (bijna 22 procent) van het beschikbare bedrag naar 18 middelgrote steden.

De wethouders van de vier grote steden reageren niet of voorzichtig op de nog onofficiële plannen. De Utrechtse wethouder Zwart stemt in met de termijn van 14 jaar die Heerma voor de resterende stadsvernieuwing wil uittrekken, maar meende wel dat met name zijn gemeente en Den Haag aanspraak kunnen maken op een hoger financieel aandeel. Wethouder Vermeulen (Rotterdam) vreest dat 11 miljard gulden niet genoeg zal zijn, maar spreekt zijn voldoening uit over de bijzondere positie die de vier grote steden hebben gekregen.