Gekkenwerk

Naar aanleiding van mijn artikel in NRC Handelsblad van 10 oktober over de val van het kabinet-Cals maakte een vroegere medewerker, Bert van den Baak, mij erop attent dat de uitroep "gekkenwerk' van freule Wttewaall van Stoetwegen niet sloeg op de Nacht van Schmelzer maar gebezigd werd tijdens een later nachtelijk debat op 26 november 1970 over een wijziging van de inkomsten- en loonbelasting.

“Handelingen II 1970-1971, pagina 1393.” Het spijt me dat mijn geheugen me parten heeft gespeeld.

    • N. Cramer