Frans plan jeugdige werklozen

PARIJS, 17 OKT. De Franse regering heeft een plan voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Met een reeks maatregelen die in twee jaar twee miljard gulden zullen kosten, hoopt de regering van premier Edith Cresson 100.000 à 150.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar, die weinig scholing hebben, aan een baan te helpen.

Het plan dat gisteren door de regering is aangenomen, voorziet in een vermindering van de sociale premies voor werkgevers tot maximaal 4000 gulden per jaar. Deze vermindering geldt onder andere voor (part-time) werk "dichtbij huis', zoals in bejaardenzorg, kinderopvang en hulp in de huishouding.

Ook kleine en middelgrote bedrijven die ongeschoolde jongeren in dienst nemen, komen in aanmerking voor lagere premies. Verlaging van arbeidskosten is volgens deskundigen van het Franse ministerie van Arbeid een effectieve maatregel om werkgelegenheid te scheppen voor jongeren met beperkte opleidingen. Aangenomen wordt dat een half miljoen jongeren in deze categorie valt. Het plan is onderdeel van het beleid van premier Cresson om de werkloosheid te bestrijden. In Frankrijk is thans ruim negen procent van de beroepsbevolking werkzoekend.

De kosten van het plan zal de regering financieren door beperkte privatisering van staatsondernemingen. Vorige maand besloot de regering tot lastenverlichting voor kleine en middenlgrote bedrijven, uitbreiding van beroepsopleidingen, met name op het gebied van omscholing, en verlaging van venootschapsbelasting.