Europa volgens Ivan Georgiev

De president zit in bad. Zijn vrouw - in peignoir, sigaret in de mond - laat hem verontschuldigen. Een kwartier later verschijnt hij, wild fris geurend, in zijn schaars gemeubileerde woonkamer vlakbij de Aleksandr Nevski-kathedraal in Sofia. Hij draagt een krap zomers shirt dat spieren en haren tot hun volle recht doet komen.

Dr. Ivan Georgiev is leider van de Bulgaarse Nationale Radicale Partij. In Oborisjte hebben zijn volgelingen hem uitgeroepen tot "schaduw-president' van Bulgarije. Heilige grond voor Bulgaarse nationalisten is het, Oborisjte, de plek waar op 14 april 1876 de eerste revolutionaire volksvergadering is gehouden.

Dr. Georgiev is niet gekozen, afgelopen zondag bij de parlementsverkiezingen. Maar daarom niet getreurd. Zijn tijd komt nog wel, bezweert hij.

In een gidsje met Bulgaarse politieke partijen staat vermeld dat Georgievs partij betrekkingen onderhoudt met de Nederlandse "Centrum-democraten'. De schaduw-president noemt ze “m'n beste vrienden in Europa”. W. Koetsier, medewerker op het partijbureau van de Centrum-democraten, heeft in augustus zijn Bulgaarse geestverwanten bezocht. Met een zak vol geld is Koetsier naar Sofia gereisd ter ondersteuning van de Bulgaarse nationaal-radicalen. Georgiev wil niet zeggen hoe vol Koetsiers zilvervloot was. Wel mag het Nederlandse volk weten dat de Europese "broederpartijen' bij elkaar een miljoen leva (ruim 100.000 gulden) hebben gedoneerd.

Koetsier, in Den Haag om een reactie gevraagd, is minder terughoudend in het noemen van bedragen: 45.000 gulden heeft hij meegenomen, in contanten - een vermogen in de Bulgaarse verhoudingen. Voor ondersteuning van Oosteuropese medestanders hebben de Centrum-democraten een stichting opgericht waarvan Koetsier voorzitter is: de Stichting Karel de Grote. “Want het was Karel de Grote die de Turken Europa uitgeramd heeft”, licht het enige centrum-democratische Kamerlid, drs. J.G.H. Janmaat, toe.

De Bulgaarse schaduwpresient Georgiev haalt uit zijn wandmeubel een envelop te voorschijn met brieven van correspondentievrienden. Waaronder een brief van Koetsier, die op kleine multovelletjes beschrijft hoe de Nederlandse welvaartsstaat is verworden.

Opmerkelijk is een passage over een produkt "Herbalife' waarvan Koetsier een monster heeft meegestuurd “om de Bulgaren gezonder te maken”. In Duitsland heeft iemand met de handel in dit produkt “in twee maanden tijd 200.000 Marken verdiend”, schrijft Koetsier. “Wij hebben ook zakelijke contacten”, zegt Georgiev, “het is een ondernemend man, die Koetsier.”

Van Koetsier weet Georgiev dat Nederland “250.000 moslims telt en dat ze de Nederlandse cultuur en natie bedreigen”. En dat schept een hechte band met Bulgarije. Immers, dit Balkanland weet als geen ander hoe islamitische bezetting voelt, na vijf eeuwen door de Ottomaanse knoet te zijn gegeseld, van de 14de tot ver in de 19de eeuw.

Het zit als volgt met Europa en de muzelmannen. Nu de Sovjet-Unie in elkaar is geklapt, kan het christelijke Europa zich herstellen als de leidende macht in de wereld. Dit nu is de Verenigde Staten een gruwel. Die willen Europa politiek, militair en economisch onder de duim houden. Om die reden hebben de Amerikanen een geheim pact met Turkije gesloten, om te stoken in de zuidelijke flank van Europa.

Zo ziet Dr. Georgiev de wereld en er is maar één oplossing: vastberaden Europese samenwerking. De schaduw-president wil daaraan graag zijn steentje bijdragen door Bulgarije weer groot en sterk te maken. Met andere woorden: Macedonië, Moesië en Thracië moeten terugkeren in de heilige schoot van het Bulgaarse rijk. Desnoods met geweld. “Wij zijn bereid te vechten”, zegt Georgiev.

En afgezien daarvan moeten rechtgeaarde Europeanen elkaar vasthouden om het continent van vreemde smetten vrij te houden. Georgiev is uitgenodigd om binnenkort in Parijs of Straatsburg zijn grote voorbeeld Jean-Marie le Pen te ontmoeten. “Koetsier heeft het contact gelegd.”

    • Gijsbert van Es