Baker in Israel na overleg met Syrië

TEL AVIV, 17 OKT. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is vanmorgen besprekingen begonnen met de Israelische premier Yitzhak Shamir over de voorgenomen vredesconferentie over het Midden-Oosten. Vooraf noemden regeringskringen het overleg “moeilijk”.

De minister van politie Roni Milo, een vertrouweling van Shamir, zei vanmorgen dat Israel twijfelt aan de Syrische vredeswil. Hoewel Syrië "ja' heeft gezegd tegen bilaterale vredesbesprekingen met Israel, na de ceremoniële opening van de vredesconferentie, is minister Baker er gisteren niet in geslaagd president Hafez al-Assad ervan te overtuigen deel te nemen aan multilaterale besprekingen over regionale vraagstukken zoals de waterproblematiek. Volgens minister Milo is dat een aanwijzing dat Syrië niet op echte vrede met Israel aanstuurt en slechts uit is op beëindiging van de oorlogstoestand.

Vlak voor het gesprek tussen Shamir en Baker vanmorgen in het Amerikaanse consulaat in West-Jeruzalem begon, zei de regeringssecretaris Rubinstein dat “iedereen die zijn zinnen bij elkaar heeft, weet dat Israel niet van de Golan-hoogvlakte kan afdalen”. Voor zover bekend is Syrië slechts bereid na Israelische ontruiming van de Golan-hoogvlakte over normalisering van de betrekkingen met Israel te onderhandelen.

Gisteren sloot Shamir de mogelijkheid niet uit, dat Israel alnog zal besluiten om niet aan de vredesconferentie deel te nemen wegens onder andere het hoge politieke profiel van de PLO in het vooroverleg over de samenstelling van de Palestijnse delegatie. De Israelische pers houdt het er echter vandaag op dat Israel toch naar de vredesconferentie zal gaan. Tijdens de besprekingen met minister Baker zal de Israelische leider alsnog proberen enkele Amerikaanse garanties in de wacht te slepen betreffende de onverdedigbaarheid van de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog in juni 1967.

Na het onderhoud met Shamir zal Baker vandaag opnieuw de door Feisal Husseini geleide Palestijnse delegatie ontmoeten. Indien Baker vandaag Israels instemming krijgt voor de lijst van Palestijnse deelnemers in de Jordaans-Palestijnse delegatie zullen de Palestijnen instemmen met deelname aan de vredesconferentie.