VS zijn bereid tot overleg over SDI

WASHINGTON, 16 OKT. De Verenigde Staten zijn bereid te onderhandelen over beperkingen van te land en in de ruimte te stationeren systemen ter verdediging tegen aanvallen met ballistische raketten.

De Amerikaanse president Bush heeft tot deze aanpassing van zijn SDI-plannen besloten na het recente aanbod van Sovjet-leider Gorbatsjov erover te gaan praten. Tot op dat moment was de Sovjet-Unie daartoe niet bereid geweest. Moskou stelde zich tot dusver op het standpunt dat de jongste versie van de Amerikaanse SDI-plannen, G-PALS, in strijd is met het anti-raketverdrag van 1972 (ABM).

“Het Witte Huis is nu bereid te praten over beperkingen op de omvang en het tijdschema van de stationering van de verdedigingssystemen, in overeenstemming met de richtlijn van de president om een systeem te ontwikkelen dat wereldwijd bescherming biedt tegen beperkte aanvallen”, aldus Marlin Fitzwater, de woordvoerder van de president. Hij kondigde aan dat de Amerikaanse onderhandelaars bij de besprekingen in Genève nader uitgewerkte voorstellen zullen indienen.

De voorbereidingen voor deze verschuiving van het Amerikaanse standpunt werden twee weken geleden getroffen door de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken, Reginald Bartholomew, tijdens diens recente bezoek aan Moskou. Hij kreeg daar een zeer positieve reactie op de Amerikaanse voorstellen.

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de begin van de bouw van een anti-raketbasis in 1996 en deed een beroep op de Amerikaanse regering met de Sovjet-Unie te gaan onderhandelen over een herziening van het ABM-verdrag. De Senaat wilde nog niet instemmen met de bouw van in de ruimte te bouwen anti-raketsystemen, aangezien de senatoren dat in strijd achten met het ABM-verdrag.

Amerikaanse functionarissen hebben het bericht van het Britse dagblad The Independent tegengesproken als zouden de Amerikanen Rusland willen helpen bij het opzetten van een anti-raketsysteem. Een lid van de Amerikaanse delegatie die naar Sicilië gaat voor de bijeenkomst van de Nuclear Planning Group van de NAVO zei gisteren: “We zijn besprekingen begonnen met de Sovjet-Unie over het idee maar, hoewel uiteindelijk een zekere vorm van samenwerking niet ondenkbaar is, voorzien we niet de vorm van samenwerking die is gesuggereerd.”

Minister van defensie Dick Cheney heeft onlangs in een vraaggesprek met een Amerikaans televisiestation al tegengesproken dat de Verenigde Staten van plan zouden zijn anti-rakettechnologie met de Sovjet-Unie te delen. (Reuter)