Thomas met hakken over de sloot naar Hof

WASHINGTON, 16 OKT. De omstreden benoeming van Clarence Thomas tot lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof is gisteren door de Senaat met 52 tegen 48 stemmen goedgekeurd.

De beschuldiging van seksuele intimidatie heeft Thomas uiteindelijk slechts twee stemmen gekost. Voordat de beschuldiging van een voormalige medewerkster van hem was uitgelekt, werd voorspeld dat de benoeming van Thomas met een meerderheid van 54 stemmen door de Senaat zou worden bekrachtigd.

Nog nooit is een lid van het Hooggerechtshof met zo'n geringe marge benoemd. Ook afgezien van de tegen hem geuite beschuldigingen was Thomas met zijn uitgesproken conservatieve opvattingen al een controversiële kandidaat.

President Bush feliciteerde Thomas meteen met zijn benoeming. “U heeft het goed gedaan”, zei hij. “U had de overweldigende steun van het Amerikaanse volk.” Toch hield de president zijn reactie koel om geen olie op het vuur te gooien.

Na afloop van de hoorzittingen over de beschuldigingen tegen Thomas hadden de senatoren maandag de tijd om de stemming over het "volksgericht' te peilen onder de kiezers.

De hoorzittingen werden beter bekeken dan de populairste televisieseries en sportwedstrijden, zo blijkt uit kijkcijfers. Veel kijkers belden naar de Senaat. De meesten geloofden Thomas en niet prof. Anita Hill, die hem van ongewenste intimiteiten had beschuldigd. “Het Amerikaanse publiek is nog niet in staat om het woord van een vrouw boven dat van een man te verkiezen”, luidde het commentaar van een lobbyiste voor burgerrechten.

Uiteindelijk gaven de opiniepeilingen de doorslag. Zuidelijke Democraten die veel zwarten onder hun electoraat telden, besloten daarop voor Thomas te stemmen. Bijna tweederde van de zwarten wil Thomas in het Hooggerechtshof. De Democraten in het noordoosten van het land stonden meer onder druk van invloedrijke vrouwengroepen.

Nadat Thomas vrijdagavond gedurende "prime time' op de televisie de beschuldiging van Anita Hill had omschreven als een “high tech lynching” had hij de publieke opinie definitief op zijn hand gekregen. Toen Thomas gisteravond van zijn overwinning in de Senaat hoorde, liet hij zijn militante houding varen en zei hij dat nu de tijd voor heling van de wonden was aangebroken.

Pag 4:

Thomas krijgt voordeel van de twijfel

Thomas stond de pers breed lachend en met zijn vrouw staande onder een paraplu in de regen te woord. “Het is nu geen tijd voor woede, rancune of vijandigheid”, zei hij.

Verscheidene senatoren namen het Thomas gisteren tijdens het debat kwalijk dat hij de onderzoekende commissie van racisme had beschuldigd. “Hij leidde iedereen van het onderwerp af met ras”, zei de Democratische vice-voorzitter van de Senaat, Robert Byrd, op felle toon. “Ik denk dat het klinkklare intimidatie was en het werkte. Niemand durfde toen nog harde vragen te stellen.”

Byrd vroeg zich af hoe Thomas als rechter kon weigeren het getuigenis van de beschuldigende vrouw aan te horen. “Dat is niet de goede justitiële geest”, zei hij. Byrd was ook verontwaardigd over het feit dat Thomas na het uitlekken van de klacht om een open hoorzitting had gevraagd om zijn naam te kunnen zuiveren en vervolgens de procedure had aangevallen en weigerde in te gaan op vragen van senatoren. “Dat soort arrogantie krijgt nooit mijn stem”, zei hij.

De voorzitter van de commissie van justitie, Joseph Biden, zei dat niet Thomas maar de beschuldigende persoon, Anita Hill, die evenals Thomas zwart is, was gelyncht door verdachtmakingen van de senatoren. “Er is niet het minste bewijs dat ze fantaseert, dat ze niet over haar verstandelijke vermogens beschikt”, zei Biden over de aantijgingen. “Laten we ons beperken tot wat we hebben gezien en niet aan belachelijke speculatie doen”.

Maar deze aansporing, goed voor een rechtbank maar niet voor een volksvertegenwoordiging, werd in de wind geslagen. De openbaarheid van de hoorzitting heeft in het voordeel van Thomas gewerkt. De senatoren hielden zich in en moesten zich in lange toespraken voor het publiek rechtvaardigen. Irrelevante getuigen kwamen uitgebreid aan het woord. Er was geen mogelijkheid om Thomas en Hill goed te vergelijken. “Geen democratische overheid is ertegen bestand als je onder de gloed van televisielampen de kerosine van seks bij de hete vlam van ras voegt”, zei Biden.

De supporters van Thomas hadden hun best gedaan Hill verdacht te maken. Sommigen, zoals de rechtse Republikein en superieure redenaar Orrin Hatch, riepen dat Hill zich de ongewenste intimiteiten verbeeldde; anderen, zoals senator Specter, zeiden dat Hill meineed had gepleegd. Vaak werd de opmerking van Thomas herhaald dat Hill gebruikt was door een samenzwering van linkse belangengroepen.

Senator Edward Kennedy nam het op voor Hill en zei dat de behandeling van haar klacht niet echt een aansporing was voor andere vrouwen die zijn lastig gevallen en erover denken het naar buiten te brengen. Kennedy werd op zijn beurt aangevallen met toespelingen op zijn escapades in het verleden. “We hebben niet de visie van Kennedy nodig over wat “schandelijk is”, zei de Republikeinse senator Specter. De senatoren hadden hun gebruikelijke beleefdheden laten varen.

Hill zelf is inmiddels weer teruggekeerd naar de universiteit in Oklahoma waar ze doceert. Ze had gisteren geen commentaar op de stemming in de Senaat, maar zei dat ze achteraf bezien geen spijt had van haar getuigenis voor de Senaat. Ze had uit het hele land positieve reacties gekregen, zei ze.

Alle senatoren waren het er gisteren over eens dat de aantijgingen van Hill tijdens de hoorzittingen niet bewezen waren. Ook de FBI was eerder tot die conclusie gekomen en daarom had de Senaatscommissie aanvankelijk besloten om de klacht niet verder te behandelen. Een lek aan de pers bracht een omslag teweeg.

Bewijs was schaars. Hills vrienden getuigden voor de commissie dat Hill ook in de tijd dat het zou zijn gebeurd, acht tot tien jaar geleden, tegen hen klaagde over seksuele intimidatie. Maar ze konden geen nadere bijzonderheden over de aard van die intimidatie verstrekken. Hill had er tegenover hen niet over uitgeweid. Het feit dat ze lang na het gebeuren contact bleef houden met Thomas werd sterk in haar nadeel uitgelegd. Een getuige had beschreven hoe Hill en Thomas in 1986 tijdens een ontbijt veel plezier hadden samen en hartelijk en luid lachten over vroeger, als oude vrienden. Ze had de werkkring van Thomas toen allang verlaten.

Veel senatoren, die voor bekrachtiging stemden, zeiden dat Thomas het voordeel van de twijfel moest krijgen. Anderen brachten daar tegen in dat een kandidaat voor het Hooggerechtshof boven elke twijfel moest zijn verheven.

    • Maarten Huygen