Scania verlaagt produktie, banen weg in Nederland

ROTTERDAM, 16 OKT. Vrachtwagenproducent Scania Nederland zal de produktie verminderen. Daardoor zullen ongeveer 370 van de 2.000 arbeidsplaatsen verdwijnen in de fabrieken in Zwolle en in Meppel.

Dat heeft de Industriebond FNV meegedeeld. De directie van het bedrijf - onderdeel van het Zweedse concern Saab-Scania - bevestigt dat arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Maar zij zegt dat het door de bond aangegeven aantal van 370 te hoog is. De directie onderzoekt nog hoeveel arbeidsplaatsen wel zullen verdwijnen.

Zowel de Industriebonden CNV en FNV als Scania verwachten dat de afslanking zonder gedwongen onslagen kan plaatsvinden.

Scania heeft evenals andere vrachtwagenproducenten te maken met een inzakkende markt voor vrachtwagens. Afgelopen vrijdag besloot het Zweedse moederbedrijf om de produktie in Nederland omlaag te brengen. Scania Nederland produceerde vrachtwagens voor het moederbedrijf in Zweden omdat daar, tijdelijk, een tekort aan capaciteit was. Dat tekort is nu opgelost. Bovendien opent Saab-Scania volgend jaar een nieuwe vrachtwagenfabriek in Angers, in de buurt van Parijs.

Scania Nederland produceert nu 57 vrachtwagens (zwaarder dan 16 ton) per dag en wil dat aantal in twee fasen terugbrengen met 20 procent tot 45 per dag begin volgend jaar. Districtsbestuurder A. Verdijsseldonk van de Industriebond FNV baseert het verlies van 370 arbeidsplaatsen op informatie van leden bij Scania. Door de vermindering van de produktie zal het aantal arbeidsplaatsen met 200 verminderen. Het opheffen van de afdeling procestechniek kost 40 arbeidsplaatsen, aldus de vakbondsbestuurder. Het doorvoeren van de rationalisering moet nog eens 130 arbeidsplaatsen opleveren.

Volgens directeur Dijkstra voert Scania vanwege de stagnerende markt al enige tijd een terughoudend personeelsbeleid. “We zijn al langer bezig met het minder aannemen van vaste krachten en het meer in dienst nemen van uitzendkrachten”. Nieuwe werknemers krijgen in principe een eenjarig contract.

De reorganisatie is er volgens Dijkstra op gericht om Scania Nederland een florerend bedrijf te laten blijven. Vorig jaar behaalde het bedrijf nog een netto winst van 100,8 miljoen gulden (1989: 106 miljoen gulden). De omzet bedroeg afgelopen jaar ruim 1,9 miljard gulden (1989: bijna 1,75 miljard gulden). Vorig jaar maakte Scania bijna 13.000 vrachtwagens. Scania Nederland verkoopt zijn vrachtwagens in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië en aan het moederbedrijf ten behoeve van andere Europese markten.

Volgende week zal Scania met de bonden praten over de sociale gevolgen van de produktieverlaging.