Kamer uit kritiek op plan nieuwe weduwenwet

DEN HAAG, 16 OKT. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de nieuwe Nabestaandenwet die wordt voorbereid door staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken). De regeringsfracties van CDA en PvdA vinden dat vrouwen in de nieuwe plannen te weinig financiële bescherming krijgen. Dit blijkt uit de schriftelijke reacties die de fracties gisteren hebben ingestuurd.

De nieuwe Algemene Nabestaandenwet moet de huidige Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) vervangen, die erop gericht was gehuwde vrouwen van wie de echtgenoot overlijdt van een inkomen te voorzien. Weduwen die ouder zijn dan veertig jaar en geen kinderen te verzorgen hebben, krijgen een uitkering van 1655 gulden per maand. Weduwen mét kinderen hebben recht op een uitkering van 2350 gulden per maand. In het kader van de gelijke behandeling hebben sinds een paar jaar ook weduwnaars recht op een AWW-uitkering. Bij de huidige AWW wordt niet gekeken naar de vraag of iemand al dan niet een eigen inkomen heeft.

De gedachte achter de nieuwe Nabestaandenwet is dat mannen en vrouwen zelfstandig in hun inkomen dienen te voorzien. In het voorstel dat Ter Veld vorig jaar juli presenteerde, wil de staatssecretaris een basisuitkering van 30 procent van het minimumloon toekennen. Daarbovenop wordt een toeslag gegeven van maximaal 40 procent, die wordt gekort als de overgeblevene eigen inkomsten heeft.

In de huidige wet maken alleen gehuwden aanspraak op een AWW-uitkering. In de nieuwe wet wil het kabinet gehuwden en samenwonenden gelijk stellen. Dit heeft tot gevolg dat alle huidige AWW-ontvangers die ongehuwd samenwonen hun uitkering verliezen. Verder wil het kabinet de leeftijdsgrens voor het ontvangen van een uitkering verhogen naar 50 jaar.

CDA en PvdA willen nu dat de hogere leeftijdgrens pas over tien jaar gaat gelden. De plotselinge inkomensachteruitgang voor weduwen en weduwnaars vinden zij te ingrijpend. Verder zijn CDA en PvdA tegen het gelijkstellen van ongehuwd samenwonenden met gehuwden. Zij vinden dat de gelijkstelling alleen mag gelden als er een samenlevingscontract is opgesteld. De oppositiepartij D66 wil een betere bescherming van de nabestaanden die volledig afhankelijk waren van het inkomen van de kostwinner.