Inflatietempo blijft hoog

AMSTERDAM, 16 OKT. De bekendmaking, afgelopen vrijdag, van een enigszins teleurstellend inflatiecijfer in ons land - over de twaalf maanden tot medio september 4,4 procent - bracht de langere geldmarkttarieven niet in beweging. De interbancaire rente op éénjaars deposito's bleef daarmee hangen op het reeds begin september bereikte niveau van circa 9⅜ procent. In de laatste maanden van dit jaar zal het inflatietempo tijdelijk weer versnellen, voornamelijk als gevolg van statistische effecten (olieprijzen). Omdat het inflatietempo in de eerste helft van dit jaar bescheiden was, zal de inflatie over geheel 1991 op circa 3,75 procent uitkomen. Voor 1992 wordt gerekend op een gemiddeld inflatiepercentage van 4,25 procent.

In tegenstelling tot de langere geldmarkttarieven, was van een stabiele daggeldrente geen sprake gedurende de verslagweek. In het begin van de verslagweek noteerde het kortste geldmarkttarief nog boven de 9,1 procent, waarna een daling optrad tot onder de 8,8 procent. Aan het slot van de verslagweek steeg dit tarief echter weer tot circa 9,1 procent.

Het verloop van de daggeldrente weerspiegelt de geldmarktverhoudingen. Na aanvankelijk met een relatief krappe geldmarkt te zijn geconfronteerd, werden de banken de afgelopen vrijdag tegemoet gekomen met een ruime speciale belening ten bedrage van circa 5 miljard gulden.

Het bankwezen wist daardoor de besparing op het contingent met een procentpunt op te voeren tot twee procentpunt. Thans is 89 procent van de contingentsperiode voorbij, terwijl 87 procent van het toelaatbare beroep door de banken is verbruikt. Deze besparing is niet exceptioneel, daar De Nederlandsche Bank het bankwezen voldoende speelruimte wil bieden tegen het einde van de contingentsperiode.

Gisteren moesten de banken het zonder belening zien te redden. Gezien het naderende einde van de contingentsperiode (25 oktober), zal de nieuwe speciale belening, ingaande vandaag, naar verwachting weer voldoende ruim bemeten zijn. Deze faciliteit loopt tot 23 oktober tegen een onveranderd percentage van 9 procent.

Benevens de speciale beleningsfaciliteit, treedt vandaag tevens de nieuwe geldmarktkasreserve in werking. Tot en met 25 oktober zijn de banken verplicht ruim 9 miljard gulden bij De Nederlandsche Bank in kas te houden.

Als gevolg van de forse betalingen (geldmarktverruimend), die de overheid deze periode gaat verrichten, lijkt deze kasreserve voor de banken geen al te grote problemen op te leveren. In de verslagweek is overigens per saldo reeds 1,7 miljard gulden uit de Schatkist in de geldmarkt gevloeid, zo blijkt uit de weekstaat. Desondanks kan minister Kok nog bogen op een tegoed van ruim 4,6 miljard gulden. Dit tegoed zal in de komende twee weken echter omslaan in een tekort.

Bron: NMB Postbank Groep