Duitse ministers in conflict over standpunt in GATT

BONN, 16 OKT. De Duitse minister I. Kiechle (landbouw) en zijn collega J. Möllemann (economische zaken) zijn in conflict geraakt over de landbouwpolitiek. Volgens Kiechle heeft Mölleman tegenover EG-collegas ten onrechte de indruk gewekt dat Duitsland akkoord is met de voorstellen van EG-commissaris McSharry voor hervorming van de landbouw.

In deze kwestie liggen binnen Duitsland verschillende rollen voor Kiechle (CSU) en Möllemann (FDP) min of meer voor de hand, nog afgezien van een verschil door de permanente politieke spanningen tussen CSU en FDP.

Duitsland heeft, als industrieel groot-exporteur een enorm belang bij een GATT-akkoord over handelsliberalisering, waarvoor een vergaande vermindering van de EG-landbouwsteun nodig is. Maar de Duitse boeren zijn vierkant tegen de overgang van prijs- naar inkomenssubsidies. Zij willen niet afhankelijk zijn van een "sociale voorziening'.

Kiechle zei gisteren dat in het Duitse kabinet vorige week wel over die voorstellen is gediscussieerd, maar dat nog geen besluiten zijn genomen. Hij blijft erbij dat de Duitse boeren geen schade mogen lijden als gevolg van de voorstellen. Hij betwistte ook dat het beslissende minderheidsblok van Frankrijk, Ierland en Duitsland in de EG nu uiteengevallen is, of dat Frankrijk geïsoleerd is geraakt, zoals Möllemann had gesuggereerd. “Er is in elk geval geen sprake van dat wij de Europese markt willen vrijmaken voor goedkope invoer van landbouwprodukten, bijvoorbeeld uit landen die met "gaucho's' of Mexicaanse dagloners werken”, aldus Kiechle.

De Duitse regering gaat in beginsel akkoord met een verlaging van landbouwsubsidies met gemiddeld dertig procent in vijf jaar, bij gelijktijdige rechtstreekse inkomens-compensaties aan de boeren. De voorstellen van MacSharry mikken op een drastischer wijziging van het EG-landbouwbeleid.

    • J.M. Bik