Beurskoers Alrenta steeg bijna 18 pct

Alrenta, het internationale obligatiefonds van ABN Amro Bank, heeft over het op 30 september geëindigde boekjaar een toename van het vermogen laten zien met 225 miljoen gulden tot ruim 1,4 miljard gulden.

De beurskoers ging 17,8 procent omhoog van 159,30 tot 187,60 gulden. De directie verwacht in het op 1 oktober begonnen nieuwe boekjaar een verdere rentedaling waardoor de obligatiekoersen zullen stijgen.

Het over 1991 op aandelenbezit Alrenta aan te geven fictief rendement bedraagt een gulden per aandeel.