Protest tegen plan nieuwe chloorfabriek

ROTTERDAM, 15 OKT. Vier milieu-organisaties hebben vanmorgen vroeg bij Akzo Chemie in het Botlekgebied geprotesteerd tegen de voorgenomen uitbreiding van de chloorproduktie.

Zes leden van Milieudefensie beklommen rond half zeven met touwen de dertig meter hoge opslagtank voor vinylchloride, hingen een spandoek op en veranderden met een groot doek het logo van Akzo - een mannetje met uitgestrekte armen - in een mannetje dat een hand voor de ogen houdt. Na de "klimdemonstratie' boden de milieu-organisaties Akzo een rapport aan waarin “goede alternatieven” voor chloorprodukten worden geboden.

De actie van Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Waddenvereniging en de Zuidhollandse Milieufederatie was een protest tegen de plannen van Akzo een nieuwe chloorfabriek in het Botlekgebied te bouwen. Het bedrijf diende 7 oktober een aanvraag voor een vergunning in bij de provincie Zuid-Holland. De milieubeweging is fel tegen bouw van de nieuwe chloorfabriek, omdat chloor een “bijzonder giftig materiaal is”. Chloor wordt gebruikt voor de produktie van kunststoffen. Het zit onder meer in spuitbussen (cfk's), in verpakkingen (pvc) en in bestrijdingsmiddelen voor de aardappelteelt.

Akzo wil de nieuwe fabriek bouwen om het chloortransporten met ingang van 1995 “drastisch te verminderen”. In Zuid-Holland wordt jaarlijks ongeveer 350.000 ton chloor gebruikt. Akzo produceert in Zuid-Holland 250.000 ton per jaar en 100.000 ton elders in Nederland, onder meer in Hengelo en Delfzijl. Door de produktie in de Botlek met 100.000 ton op te voeren wordt het chloortransport sterk verminderd. De belangrijkste afnemers van chloor zijn Akzo Chemie zelf en Shell, beide in het Botlekgebied.

Akzo zal de produktie van chloor in Delfzijl en Hengelo verminderen als de nieuwe chloorfabriek in de Botlek klaar is. De milieubeweging vreest daarentegen dat de nieuwe fabriek tot “nieuwe markten” zal leiden. De milieu-organisaties zijn van mening dat de vraag naar chloor door de Zuidhollandse afnemers in de toekomst zal verminderen omdat er alternatieve processen voor chloorvrije produkten bestaan. De vraag naar chloor bij Shell zou de komende jaren al kunnen worden gehalveerd.

Akzo stelt dat de milieubeweging “alle chloorprodukten onacceptabel vindt”. “Uit onderzoek zal moeten blijken of de samenleving bepaalde produkten wel of niet wil”, aldus een woordvoerder van Akzo. Het chemiebedrijf wil chloor blijven gebruiken bij sommige produktieprocessen, waarbij chloor niet in het eindprodukt voorkomt.