Landbouw

Op de opiniepagina van 8 oktober pakt C.f. van Beusekom uit tegen het ministerie. Hij vat de heersende toestand samen in drie punten en concludeert dan: "Als gevolg daarvan schiet het departement op bijna deerniswekkende wijze tekort in de uitvoering van steeds urgentere taken zoalds ombuigingen in het landbouwbeleid, controletaken op milieuterrein en behartiging van de belangen van natuur en landschap. De geloofwaardigheid van het departement is inmiddels tot een dieptepunt gedaald."

Wanneer de geimponeerde lezer het artikel tegen het daglicht houdt zal hij in spiegelschrift kunnen zien, op pagina 7, dat natuurmonumenten nu een half miljoen leden heeft. Daar verklaart de algemeen directeur Van Herwerden, onder handhaving van zijn principiele bezwaren tegen de overgang van natuur en landschap (nu 9 jaar geleden) van CRM naar Landbouw, dat hij tevreden is over het Natuurbeleidsplan van de regering. Hij brengt alleen positieve aspecten naar voren. Uiteraard gaan zijn wensen verder, maar dat zal niemand verbazen. Ook Peter Nijhof, directeur van Natuur en Milieu, was in de uitzending van NOS laat positief over die regeringsbeslissing. Overigens was hij bang voor bezuiningseffecten op het natuurbeleid.

Waarom kijkt Van Beusekom op het punt van natuur en landschap zo zwart? Is hij misschien van CRM naar Landbouw overgekomen met de gedachte: "Ik pik het niet" en moet hij nu met lede ogen aanzien dat anderen met positieve instelling er wel in slagen daar voor de natuur successen te boeken?

    • Ir. P. Gerbranda