Justitie wees in 1990 9000 asielverzoeken af

DEN HAAG, 15 OKT. Justitie heeft vorig jaar ruim 9.000 asielverzoeken afgewezen. Als vluchteling werden 694 personen toegelaten, 844 mensen kregen een verblijfsvergunning. In totaal meldden zich vorig jaar 21.208 asielzoekers in Nederland. Dit blijkt uit het vanmorgen gepresenteerde jaarverslag over 1990 van de directie vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie.

Door de toeneming van het aantal vreemdelingen dat naar Nederland komt, is de directie vreemdelingenzaken uitgebreid van 313 naar 537 medewerkers. Ook is de directie vorig jaar gereorganiseerd. Vreemdelingenzaken is volgens directeur mr. H.P.A. Nawijn “een grote beschikkingen- en beleidsfabriek” geworden.

Uit de jaarcijfers van de directie blijkt dat vorig jaar de meeste asielzoekers afkomstig waren uit Sri Lanka (3.017), Roemenië (2.202), Iran (1.724), Somalië (1.690) en Libanon (1.196). Alleen al op Schiphol kwamen 6.827 asielzoekers binnen. Sinds Justitie daar een stringenter toelatingsbeleid voert, is dat aantal gedaald. De Koninklijke Marechaussee, die belast is met de grensbewaking, verwacht dat het aantal asielzoekers dat via Schiphol het land wil binnenkomen dit jaar blijft steken op ongeveer 3.500.

Een nieuwe ontwikkeling in 1990 was de komst van grotere aantallen alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor hen werd in augustus vorig jaar in Nunspeet het jeugdinternaat Valentijn geopend dat plaats biedt aan tachtig personen.

Sinds de reorganisatie beschikt vreemdelingenzaken ook over een eenheid grensbewaking, die samen met marechaussee, douane en de rivierpolitie in Rotterdam voorstellen moet doen over de manier waarop de buitengrenzen in de toekomst moeten worden gecontroleerd. Marechausssee, rivierpolitie en de Rijkswacht in België zijn vorig jaar op proef begonnen met het uitwisselen van gegevens over de grenscontrole op schepen.