Integratie

In zijn kroniek (NRC Handelsblad, 5 oktober) vraagt Marc Chavannes zich af waarom er zo weinig reacties zijn gekomen op de toch wel opmerkelijke uitspraken van Bolkestein over integratie van islamieten.

Hij geeft ten dele zelf het antwoord. Het (zogenaamde) weldenkend deel van Nederland dat tot voor kort Bolkesteins opvattingen zeker zou hebben afgewezen komt onder druk te staan van de Europese werkelijkheid. Hoewel men in principe tégen restrictieve maatregelen tegen buitenlanders is, gaat men de onontkoombaarheid daarvan meer en meer inzien.

De voorstanders van de opvattingen van Bolkestein, die eisen willen stellen aan de integratie van immigranten door ze o.a te verplichten onze taal te leren, zich te onderwerpen aan onze wetten, houden zich waarschijnlijk koest omdat ze geen zin hebben in de racistische hoek te worden geduwd.

Met racisme heeft dit probleem niets te maken, maar wel met het diepgaande verschil tussen de islamitische wereld en onze Westerse samenleving. Integratie met behoud van eigen identiteit is eigenlijk een contradictio in terminus. Dit wordt in diezelfde krant treffend gedemonstreerd door de geschiedenis van de Turk Hüseyin Cetinkaya, die geheel opgenomen is in onze samenleving, gebroken heeft met de islam en er helemaal geen bezwaar tegen heeft als zijn dochters met Nederlanders zouden trouwen. In de islamitische wereld wordt zoiets niet geaccepteerd.

Het vrije verkeer tussen Nederlanders en islamitische immigranten is wezenlijk voor geslaagde integratie. Zijn de immigranten niet in staat of onwillig onze taal te leren en zich aan te passen aan onze cultuur dan is de kans groot dat, mede door het steeds toenemend aantal islamieten, er ernstige conflicten ontstaan waarbij doden vallen. De voorbeelden hiervan in het buitenland liggen voor het grijpen. In Nederland is het geboortencijfer van de islamitische immigranten weliswaar iets gedaald, maar toch nog veel hoger dan van de autochtone bevolking. Integratie in onze samenleving zal ook de zo noodzakelijke daling van het islamitische hoge geboortencijfer bevorderen. Reden temeer de voorstellen van Bolkestein ernstig te overwegen.

    • R. van Hasselt