Dit is een artikel uit het NRC-archief

Energie

Geen centrale: leveranciers elektriciteit zijn sceptisch

ROTTERDAM, 15 OKT. De Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (Sep) reageren met scepsis op het voornemen van minister Andriessen (economische zaken) om af te zien van de bouw van een conventionele kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam. De minister heeft instemming van de Sep nodig teneinde zijn plannen te kunnen realiseren.

Het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, EZH, dat is belast met de bouw van de kolencentrale, handhaaft vooralsnog zijn vergunningaanvrage voor de kolencentrale. EZH is “verrast” door de koerswijziging van de minister, en ziet op dit moment geen reden af te zien van zijn plan voor de centrale.

Ook voor de Sep kwam de brief die de minister gisteren aan de Kamer schreef als een surprise. Daarin zette Andriessen uiteen dat hem recent nieuwe feiten onder ogen zijn gekomen waarmee het plan voor een kolencentrale kan worden ontlopen.

Het is mogelijk meer decentraal vermogen op te wekken dan eerder voorzien, aldus de minister, en er doet zich de mogelijkheid voor vanuit Noorwegen extra elektriciteit in te voeren die wordt opgewekt via waterkracht. De bouw van een kolencentrale lag al geruime tijd zwaar onder vuur bij diverse belangengroepen en belanghebbenden, onder meer de milieubeweging en de multinational Texaco.

De Sep zal de “nieuwe afweging” die de minister van haar vraagt binnen nu en enige maanden maken, aldus een woordvoerder, maar stelt zich vragen bij de “nieuwe feiten” waarvan volgens de minister sprake is.

EZH gaat verder. Volgens de Zuid-Hollandse elektriciteitsproducent zijn er “geen nieuwe feiten”, en heeft de minister ten onrechte één zin uit een breder betoog gelicht teneinde aan zijn voorkeur te kunnen komen. De provincie Zuid-Holland en de stichting Natuur en Milieu reageren enthousiast op de koerswijziging van de minister. De multinational Texaco, tegenstander van het eerste uur van de centrale, was niet voor commentaar bereikbaar.