Film ten Kate

Vooral na de Nederlandse Filmdagen, waar het televisieprogramma Bij Nader Inzien rijkelijk in de prijzen viel, is de discussie over de relatie film-tv weer opgelaaid. In veel kranterecensies wordt uiting gegeven aan de irritatie dat de televisie de zelfstandige kunstvorm film klaarblijkelijk aan het verdringen is.

Zo ook in NRC Handelsblad van 10 oktober in het artikel "Televisiekijken in de bioscoop', naar aanleiding van het filmfestival voor jeugdfilms Cinekid. Hierin wordt gesteld dat de enige Neerlandse produktie van het festival "Mevrouw ten Kate en het beest in de mens' ook al door het tv-virus is aangetast. Het zou namelijk geen "echte' film zijn maar een compilatie van de nieuwe televisieserie over Mevrouw ten Kate.

Dit is onjuist. Hier heeft zich een tegengestelde beweging voorgedaan. Nadat ik de afgelopen jaren met Casper Verbruggen een serie voor tv had gemaakt met op zichzelf staande afleveringen, hebben we dit keer juist gekozen voor een film met een doorlopend verhaal. Deze film wordt in verschillende delen - dezelfde versie dus - door de VPRO uitgezonden. Hier is dus sprake van "Bioscoop-kijken' voor de televisie.

    • Marjan Luif