"EG kreeg geen ruimer mandaat in GATT-ronde'

PARIJS, 15 okt. De Franse regering heeft gisteren scherp stelling genomen tegen de conclusie van de Europese handelsministers dat de Europese Commissie een “flexibeler” mandaat heeft gekregen in de GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel.

Volgens de Franse minister van industrie en buitenlandse handel, Strauss-Kahn, is er geen sprake van dat Duitsland bereid is de Brusselse onderhandelaars meer onderhandelingsruimte te geven. Zij reageerde op het door haar zelf bijgewoonde beraad van de EG-handelsministers afgelopen weekeinde in Den Haag. EG-commissaris F. Andriessen zei na afloop dat de Europese Commissie een voldoende flexibel mandaat had gekregen om de Uruguay-ronde voor het eind van dit jaar af te ronden. Hij prees de "nuttige' rol van de Duitse handelsminister.

Volgens Strauss-Kahn steunen België, Denemarken, Portugal en Luxemburg de Franse opvatting dat de EG moet vasthouden aan zijn beleid van garantieprijzen en communautaire preferentie. De Franse regering staat onder zware druk van de boeren. De EG moet zich volgens de Franse minister van landbouw, Mermaz, verplichten een aantal jaren compensaties via inkomenssteun te geven aan de boeren in de EG. Deze voorwaarde verbindt hij aan een eventuele verruiming van het mandaat voor de Europese Commissie. De Franse regering beraadslaagt morgen over haar standpunt inzake de GATT-onderhandelingen. Op 21 oktober vergaderen de EG-landbouwministers over het plan van Commissaris MacSharry (landbouw) die prijssteun wil verminderen in ruil voor inkomenssteun aan vooral kleinere boeren. De Duitse regering heeft inmiddels een plan uitgewerkt voor de ontmanteling van de prijssteun aan de boeren om de EG in staat te stellen de GATT-onderhandelingen snel af te sluiten, aldus het Duitse ministerie van landebouw. Bondskanselier Kohl had vorige week een eventuele mislukking van de GATT-onderhandelingen een "ramp' genoemd. Het Duitse plan voorziet onder meer in vermindering van interne steun en exportsubsidies. Deze steunvermindering moet worden gecompenseerd door inkomenssteun aan de boeren. De Duitse regering noemt nog geen percentages voor de steunvermindering.

Landbouw is het belangrijkste struikelblok in de GATT-onderhandelingen. De Verenigde Staten en andere landen eisen met name reductie van de Europese exportsubsidies.

    • Jan Gerritsen