Celstraf voor Jenny Goeree na antisemitische publicaties

ZWOLLE, 15 OKT. De rechtbank in Zwolle heeft de evangeliste Jenny Goeree-Manschot (54) uit Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens het beledigen van joden in het blad Evan 25. Voorts is de tenuitvoerlegging van nog eens twee maanden gelast, die Goeree in maart 1989 door het gerechtshof in Leeuwarden als voorwaardelijke straf kreeg opgelegd voor de nummers 10 en 12 van Evan. Het vonnis is conform de eis van officier van justitie.

In het vonnis zegt de rechtbank “dat wegens het ernstig grievende karakter van de strafbare handelingen van verdachte het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is geboden”. In Evan 25 herhaalde Goeree eerdere beledigingen aan het adres van de joden. Zij meende de holocaust te kunnen verklaren als een gebeurtenis die de joden door de verwerping van de Messias Jezus Christus over zichzelf hadden afgeroepen. De rechtbank hield er rekening mee dat Goeree in de eerdere Evans, waarvoor zij in Leeuwarden werd veroordeeld, exact dezelfde bewoordingen heeft gebruikt als in dit nieuwe artikel.

Die veroordeling had Goeree moeten weerhouden opnieuw en in dezelfde zin strafbaar te handelen. “Verdachte heeft zulks willens en wetens in de wind geslagen. Zij had op andere, niet grievende wijze haar boodschap moeten en kunnen uitdragen,” aldus de rechtbank. Goeree vond het vonnis "een schande'. Zij voegde de rechtbank toe: “Ik ga hier voor de waarheid de gevangenis in, de anti-semieten lopen op straat. Ik ga voor het Evangelie.”