Büch veilt collectie bibliofiele boeken en ongepubliceerd werk

AMSTERDAM, 15 OKT. De antiquarische afdeling van boekhandel De Slegte in Amsterdam heeft een omvangrijke collectie manuscripten, handschriften en bibliofiele uitgaven van Boudewijn Büch gekocht. Een deel van de collectie bestaat uit ongepubliceerd jeugdwerk.

In totaal gaat het om ruim honderdvijftig nummers met werk vanaf 1965. Büch debuteerde in 1976 met de dichtbundel Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs. Het nu aangeboden jeugdwerk omvat een paar honderd gedichten, prozaschetsen, het toneelstuk Willemijn uit 1966, voorstudies voor zijn debuut, evenals enkele tientallen schoolopstellen, deels in schoolschriften en voorzien van tekeningen van de schrijver. Tien van de jeugdverzen zijn afgedrukt in de catalogus. Uit een latere periode zijn manuscripten, typoscripten en drukproeven opgenomen, evenals ongepubliceerde hoofdstukken en fragmenten van enkele onvoltooide romans.

In de inleiding van de binnenkort te verschijnen catalogus schrijft Büch tot de verkoop van zijn "literaire nalatenschap' te hebben besloten uit weerzin. Enerzijds jegens tegen de prijsopdrijverij van bibliofiele drukjes van zijn werk en de "pseudo-handel' in handschriften, anderszijds tegen wat hij de “buitengewoon corrumperende literatuurkritiek' noemt. Geld heeft volgens de schrijver niets met de verkoop te maken “ofschoon men mij ongetwijfeld niet op mijn woord geloven zal”. Evenmin bestaat er een verband met de recente verkoop door de voormalige directeur van de Arbeiderspers, Theo Sontrop, van diens collectie boeken van Büch. De verkoop aan De Slegte had toen allang z'n beslag gehad.

Inhoudelijk bestaat het overgrote deel van zijn jeugdwerk volgens Büch uit “romantisch gerijmel”. De schrijver acht het van ondergeschikt belang dat anderen nu in zijn jeugdwerk kunnen snuffelen. Met nadruk stelt Büch dat het auteursrecht van de gehele collectie bij hem berust en dat toestemming tot druk of andere openbaarmaking niet zal worden verleend. Büch verklaart voortaan al zijn manuscripten, typoscripten en dergelijke te zullen vernietigen. De collectie wordt pas ter verkoop aangeboden, nadat zij te zien is geweest op de antiquarenbeurs in Haarlem, de eerste week van november.

De prijzen in de huidige collectie lopen uiteen van 25 gulden voor een typoscript van het ongepubliceerde gedicht "Robbie' uit 1973, tot vijfduizend gulden voor het complete, originele typoscript (121 pagina's) van wat wordt beschouwd als Büchs beste werk, de roman De kleine blonde dood (1985).

    • Ewoud Sanders