Baker in Syrië voor overleg over conferentie

DAMASCUS-AMMAN, 15 OKT. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is vanmorgen in Syrië aangekomen voor overleg over de voorgenomen vredesconferentie over het Midden-Oosten. Hij zal pogen de Syrische president Hafez al-Assad, die tal van gevoelige kwesties niet wenst te bespreken tijdens de conferentie, van mening te doen veranderen.

“We zullen binnen een betrekkelijk korte tijd weten of we een actief vredesproces voor dit gebied zullen hebben”, zei Baker tijdens een persconferentie die hij gisteren samen met de Jordaanse koning Hussein gaf na besprekingen in Amman. Ook Hussein sloot zich hierbij aan met de opmerking: “We hopen spoedig resultaten te hebben”. Baker had gisteren tevens verklaard dat hij de uitnodigingen voor de conferentie, die hij nog steeds voor het einde van deze maand hoopt te laten beginnen, uiterlijk 21 oktober wil versturen.

De Amerikaanse bewindsman waarschuwde gisteren opnieuw de Palestijnen dat ze wellicht nooit een tweede kans zouden krijgen tot deelname aan het vredesoverleg indien ze zich daarvan thans afzijdig zouden houden. “De bus komt niet opnieuw voorbij”, aldus Baker

Een delegatie van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft sinds zondag in Jordanië onderhandeld met de Jordaanse premier Taher al-Masri en minister van buitenlandse zaken Kamel Abu Jaber over de vraag welke Palestijnen deel zullen uitmaken van de Jordaanse afvaardiging naar de vredesconferentie en welke standpunten ze dienen in te nemen. Hoewel de Palestijnen nog niet definitief hebben toegezegd dat ze zullen deelnemen aan de vredesconferentie, gaan waarnemers ervan uit dat ze zich in feite al met deelname hebben verzoend ook al mogen ze geen zelfstandige delegatie afvaardigen. (AP, Reuter)