VS voelen zich "vuil' bij debat-Thomas

WASHINGTON, 14 OKT. De hoorzittingen over vermeende ongewenste intimiteiten van de Amerikaanse kandidaat-operrechter Clarence Thomas van de afgelopen drie dagen zijn volgens alle deelnemers een weinig verheffend schouwspel. Vooral de senatoren zelf zijn ongelukkig met deze televisieversie van rechtstreekse volksdemocratie, waarbij het publiek de schuldige aanwijst.

Iedere Amerikaan heeft zich intussen een mening gevormd over de vraag wie van de twee gelijk heeft, het vermeende slachtoffer of de verdachte. De grote televisiemaatschappijen hadden hun "soap opera's' laten uitvallen voor deze hoorzittingen. De schuldvraag is net zo dringend als de kwestie Who killed J.R., de "held' van de televisieserie Dallas indertijd. Maar dit keer gaat het om echte personen. Senatoren buigen zich over het verschil tussen seksuele relaties en afspraakjes die het vermeende slachtoffer Anita Hill zou hebben gehad en filosoferen over haar karakter.

President Bush vertolkte de algemene gevoelens toen hij zondag zei dat hij aan het beeldscherm zat gekluisterd, maar zich tegelijkertijd “vies” voelde. De meningen wisselen met de getuigenissen van uur tot uur, maar in het algemeen geloven Amerikanen tot nog toe Thomas meer dan Hill, al ondervindt de rechter wel schade van de hoorzittingen.

Volgens een gisteren uitgekomen opiniepeiling was de helft van de ondervraagden nog voor

PAG.9HOOFDARTIKEL

benoeming van Thomas. Eerder had hij de steun van 63 procent. Meer mannen dan vrouwen zeiden achter Thomas te staan. De Senaat kwam er het slechtste van af, want bijna twee derde van de ondervraagden vond dat de senatoren de zaak op een verkeerde manier behandelden.

Rond de marmeren hoorzaal in het Russellkantoor van de Senaat, vlakbij het Capitool, was er gejoel van voor- en tegenstanders met speldjes en borden. Het Witte Huis heeft voor de hoorzittingen een speciaal pro-Thomaskoor samengesteld. Een lange rij toeschouwers stond te wachten voor de ingang. Op de trap stonden vrouwen met borden "Zwarte vrouwen voor Thomas'. Sommige auto's toeterden ten teken van goedkeuring.

Persberichten stromen toe, zoals over een nieuwe test met een leugendetector die Hill onderging bij een voormalige FBI-functionaris. Zij had de test gehaald, verklaarde de FBI-functionaris triomfantelijk na afloop.

Pag 7:

Debat over rechter wekt wrevel

Hill heeft inmiddels ook een hele staf van advocaten en zelfs een bedrijf voor public relations ingeschakeld om de lawine van negatieve informatie en insinuaties af te remmen.

De procedure van de Senaatscommissie voor Justitie verloopt geheel anders dan bij een rechtbankzaak. Voor de ogen van de wereld moeten de senatoren dinsdagavond bepalen wie ze geloven, het vermeende slachtoffer of de verdachte. Dan horen de senatoren te stemmen over de bekrachtiging van de benoeming van Clarence Thomas tot het Hooggerechtshof.

Bij de beoordeling van de feiten gaan de senatoren niet alleen af op hun eigen oordeel maar ook op de reacties van hun kiezers, die zelf door de televisie-uitzendingen hun mening hebben bepaald. Het gaat om een zaak waarvoor juridisch geen sluitend bewijs te krijgen is. Republikeinen en sommige Democraten zoeken naar een weg om voor Thomas te stemmen zonder ongevoelig in de vraag van seksuele intimidatie te lijken.

Senatoren kibbelden veel en luidruchtig onderling. Ze waren graag aan het woord. Er waren getuigen - vaak bevriend met Thomas - die ruim de tijd kregen om hun eigen amateurpsychologische verklaring te geven voor de in hun ogen onjuiste beschuldiging van Anita Hill. De Republikeinse supporters van Thomas namen er dankbaar nota van. Voormalige collega's van Thomas en Hill vertelden dat ze zich seksuele intimidatie door Thomas niet konden voorstellen. Veel getuigen uitten lof voor het geweldige karakter van Thomas.

Sommigen namen ook de tijd om zichzelf en hun eigen achtergrond aan te prijzen. Een getuige beschuldigde Anita Hill van seksuele fantasieën. Dat concludeerde hij uit haar woede over het feit dat hij niet bij een afspraak tot een etentje was komen opdagen. Volgens de voorzitter van de Senaatscommissie, Joseph Biden, was de visie van deze getuige op relaties met vrouwen “not too hot”.

Twee voormalige vriendinnen en een voormalige vriend van Hill verklaarden hoe zij hen in de tijd dat het gebeurd zou zijn, vertelde over seksuele intimidatie. Ze zeiden dat ze met beide benen op de grond stond. Een hoogleraar had de beschuldiging in 1987 van haar gehoord.

Op het laatst vielen er drie getuigen uit, die Hill steunden. Onder hen de vrouw die Thomas eveneens had beschuldigd van seksueel expliciete opmerkingen. Ze waarschijnlijk niet meer getuigen omdat ze de gevolgen van een dergelijke klacht intussen had kunnen vaststellen. Haar verklaring wordt in de notulen van de zitting opgenomen. Een kortere getuigenlijst komt goed uit want de onderzoekscommissie wil de procedure snel afronden. Elke dag langer schaadt het imago van de Senaat.

Republikeinen vielen de geloofwaardigheid van het vermeende slachtoffer Hill aan en excuseerden zich tegenover Thomas voor de hoorzitting. Hill werd beschuldigd van meineed, van schizofrenie, van het verzinnen van de feiten aan de hand van passages uit de roman "The Exorcist' en uit jurisprudentie over ongewenste intimiteiten. Hoe kwam het dat Hill Thomas altijd prees? Waarom volgde zij hem in een nieuwe baan en waarom bleef ze ook na haar vertrek lang contact met hem houden? Projecteerde ze niet de seksuele intimidatie van iemand anders op Thomas?

Democratische Senatoren verdedigden Hill, als dergelijke vragen werden gesteld, maar waren tegelijkertijd heel voorzichtig met het ondervragen van de inwendig van woede kokende Thomas, die vrijdagavond de bijeenkomsten had vergeleken met een “high tech lynching van op de maatschappelijke ladder stijgende zwarten”.

Thomas heeft alle registers opengetrokken in zijn aanval op de leden van de commissie, die een dergelijk “circus” hielden. Hij bleef inhakken op de Senaatscommissie en op de gevolgde procedure. Hij gebruikte de antiracisme-kaart door te zeggen dat de beschuldigingen van Hill tegen hem aansloten bij de “ergste stereotypen van zwarte mannen in de samenleving”. Hij ging niet in op de vraag of hij ooit naar pornofilms keek. Hill had gezegd dat hij vaak over scènes in dergelijke films met haar sprak. Hij weigerde verder in te gaan op dergelijke details van de beschuldigingen, omdat dit zijn privacy verder zou schenden. Hij trok zich ook niet terug als kandidaat, hoewel hij zei dat een positie aan het Hooggerechtshof hem niets meer kon schelen. “Ik ga liever dood dan dat ik me terugtrek”, aldus Thomas.

Ook de Senaat is bereid om de zich vertraagde benoemingsprocedure voor opperrechters in de toekomst te bekorten. Thomas wordt nu al ruim drie maanden door de Senaat beoordeeld. Actiegroepen hebben van alles over hem uitgezocht en hij is van veel beschuldigd, van antisemitisme tot het slaan van zijn vrouw. Een van de redenen voor de lange duur van de procedure is dat Thomas de gestelde vragen nauwelijks beantwoordde en zich op instructie van het Witte Huis distantieerde van zijn vroegere conservatieve geschriften.

De langgerekte procedure over ongewenste intimiteiten ontstond na het uitlekken van de beschuldiging hieromtrent tegen Thomas. De Senaat wilde de klacht laten rusten, omdat de FBI-onderzoekers niet tot een conclusie konden komen over de seksuele intimidatie die zich acht tot tien jaar geleden had voorgedaan. Toen de klacht over ongewenste intimiteiten openbaar werd, kwam de Senaat onder druk te staan om de zaak publiekelijk en tot op de bodem toe uit te zoeken. Ook Thomas en Hill wilden zich in het openbaar rehabiliteren. Maar het neemt niet weg dat alle betrokkenen nu van de zaak walgen.

    • Maarten Huygen