Voorstel van Amerikanen sneuvelt; G-7 niet bereid tot uitstel aflossing schuld Moskou

BANGKOK, 14 OKT. De Verenigde Staten hebben dit weekeinde een nederlaag geleden in de G-7, de groep van rijke industrielanden. De Amerikanen wilden de Sovjet-Unie enige tijd uitstel van betaling geven voor de aflossing van haar buitenlandse schuld, maar dit voorstel werd van tafel geveegd door de Duitsers, daarbij gesteund door de Fransen en de Italianen.

Dit melden doorgaans goed ingelichte kringen rondom de G-7 in Bangkok. Volgens het Amerikaanse voorstel zouden de Russen wel rente moeten blijven betalen over hun buitenlandse schuld, die naar schatting ruim 70 miljard dollar bedraagt. Duitsland, met 40 miljard D-mark de grootste crediteur van de Sovjet-Unie, vreest dat door een uitstelregeling de schulden van de Sovjet-Unie snel minder waard zullen worden.

Volgens de Franse minister van financiën, Bérégovoy, heeft de Sovjet-Unie nog twee maanden te gaan alvorens het land in acute betalingsproblemen komt. Vanmorgen gaf Gerasjenko, de president van de Russische Staatsbank, toe dat de financiële reserves van zijn land nagenoeg zijn uitgeput. De G-7 - waartoe ook Japan, Groot-Brittannië en Canada behoren - besloot gisteren om snel een missie te sturen naar Moskou te sturen die de betalingsbalans moet onderzoeken.

Volgens de Duitse minister van financiën, Waigel, zal daarbij niet worden gekeken naar de militaire uitgaven. De aanvoerder van de Russische delegatie, vice-premier Javlinski, zei gisteren na afloop van het overleg dat zijn delegatie zaterdagavond en zondag voerde met de G-7, dat hij cijfers daarover aan de G-7 zal geven als hij ze heeft. Volgens Javlinski zijn velen in zijn land nog gewend aan geheimhouding.

Javlinski en president Geresjenko van de Gosbank, de staatsbank van de Sovjet-Unie, zeiden tegen de ministers van financiën en de centrale bankpresidenten van de G-7 dat de economische unie tussen de verschillende Russische republieken nog niet definitief rond is. De republieken zijn het niet eens over de afbetaling van de buitenlandse schuld.

Afgelopen zaterdag heeft de groep van zeven belangrijkste industrielanden in eigen kring gesproken over de Sovjet-Unie, en behalve de schuldkwestie is ook de onduidelijkheid over de gesprekspartners van de G-7 in de Sovjet-Unie aan de orde geweest. Men weet eigenlijk niet tot wie men zich moet wenden.

Op aandrang van de Duitsers is besloten dat zowel de Unie als de republieken duidelijk moeten uitspreken dat ze alle financiële verplichtingen zullen nakomen. Bovendien is volledige openheid van zaken geëist en moeten de Sovjet-autoriteiten hun boeken openen. Volgens de Japanse minister van financiën, Hashimoto, hebben de Russen met alle voorwaarden van de G-7 ingestemd.

Een volwaardig lidmaatschap van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), waarom de Sovjet-Unie al eerder had gevraagd, bleef onbesproken, zo verklaarde de Amerikaanse minister van financiën, Brady, na afloop. Het land is een week geleden geassocieerd lid geworden.

Behalve over de Sovjet-Unie heeft de G-7 uitvoerig overlegd over de wereldeconomie. Daarbij is bezorgdheid uitgesproken over de onrust op de financiële markten die door schandalen wordt teweeggebracht. De Japanners hebben nog eens de maatregelen toegelicht die zij intussen hebben genomen om herhaling van beursschandalen zoals in hun land zijn gebeurd, te voorkomen.

Volgens de G-7 bestaat er geen reden voor bezorgdheid over de recente ontwikkeling van de wisselkoersen. Die zijn goeddeels in lijn met de aanpassingen die zich in de afgelopen tijd hebben voltrokken bij de onevenwichtigheden op de betalingsbalansen.

Daartoe rekent men ook de recente stijging van de yen, zo bevestigde zaterdag gouverneur Mieno van de Japanse centrale bank. Dat de G 7 geen afkeuring uitsprak over de koersstijging, gaf de yen extra steun.

    • Paul Friese