Puntensysteem biedt doorgang door Alpen

DEN HAAG, 14 OKT. Minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat heeft zaterdag tijdens informeel overleg met haar collega's Streicher uit Oostenrijk en Ogi uit Zwitserland en de Europese commissaris voor transport Van Miert in Eindhoven een principe-akkoord bereikt over transitoverkeer door de Alpen. Volgens de milieu-organisatie Greenpeace zou het gaan om een puntensysteem voor vrachtwagens om zo de uitstoot van stikstofdioxides binnen 12 jaar met 60 procent terug te brengen en een uitbreiding van de capaciteit van het railvervoer met 20 miljoen ton.

Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat wil niet verder gaan dan bevestigen dat de ministers en de EG-commissaris inderdaad een principe-akkoord hebben bereikt en dat onderdelen daarvan “een combinatie van vervoer over de weg en per rails” betreffen. De precieze inhoud van het bereikte compromis wil het minsterie geheim houden tot de Transportraad op 21 oktober, waar de zaak besproken moet worden.

Zwitserland en Oostenrijk willen het vrachtverkeer door de Alpen door hun landen beperken, vanwege de grote schade die het aan het milieu toebrengt. Volgens Greenpeace zouden de Alpenlanden en de EG het nu eens zijn geworden over een reductie van de uitstoot van stikstofdioxides met 60 procent via een puntensysteem. Per jaar zouden de landen dan een maximum puntenaantal moeten vaststellen. Ook aan vrachtwagens afhankelijk van de mate waarin ze vervuilend zijn een aantal punten moeten worden toegekend. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat wanneer het maximum is overschreden nieuwe vrachtwagens worden geweigerd.

Greenpeace vindt het akkoord, als dat de inhoud heeft zoals zij via welingelichte bronnen hebben vernomen, onvoldoende. Het vervoer kan nog altijd toenemen, aldus een woordvoerder. NOB Wegtransport, de grootste Nederlandse organisatie van vervoerders, wil niet reageren voor de precieze inhoud van het akkoord bekend is.