In de krant van afgelopen zaterdag verscheen het ...

In de krant van afgelopen zaterdag verscheen het eerste artikel (over het thema arbeid en arbeidsmarkt) in het kader van het Nationale Economie Debat, dat wordt georganiseerd de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Economische Statistische Berichten (ESB), het bureau voor markt- en beleidsonderzoek SKIM en NRC Handelsblad.

Bij het artikel was een deelnameformulier gevoegd dat lezers kunnen gebruiken voor het inzenden van voorstellen. Verzuimd was echter het adres te vermelden waar de voorstellen naar toe kunnen worden gestuurd.

Dat adres luidt:

SMO. Postbus 87859 2508 DG Den Haag