Geding over nederzettingen Israel

TEL AVIV, 14 OKT. De Israelische beweging "Vrede Nu' heeft gisteren bij het hooggerechtshof in Jeruzalem een kort geding aanhangig gemaakt tegen de staat Israel inzake de volgens haar onwettige nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden.

"Vrede Nu' probeert hiermee een besluit uit te lokken over deze gevoelige zaak van de hoogste jurdische instantie in het land op het moment dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker bijna gereed lijkt met de voorbereidingen van een vredesconferentie voor het Midden-Oosten.

Het hooggerechtshof heeft besloten in deze kwestie de juridische adviseur van de regering te laten getuigen. Het door Israelische juristen als “zonder precedent” omschreven initiatief van "Vrede Nu' is in algemene bewoordingen tegen alle aspecten van de nederzettingenpolitiek gericht. In de zestig pagina's tellende klacht tegen de regering wordt er de nadruk op gelegd dat Israel de bezette gebieden slechts tijdelijk, tot een vredesoplossing is gevonden, onder beheer heeft.

De nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden is volgens "Vrede Nu' onwettig omdat deze door ideologische en niet door veiligheidsoverwegingen wordt gedragen. Hoewel Israel formeel van het annexeren van de sedert 1967 bezette gebieden afziet, wordt er een beleid gevoerd dat volgens "Vrede Nu' dat wel beoogt.

De vestiging van joodse kolonisten in de bezette gebieden is volgens "Vrede Nu' in strijd met het internationale recht omdat de demografische, economische en juridische situatie in deze gebieden er door wordt gewijzigd.

Voorts wijst deze Israelische vredesbeweging er op dat het met staatssubsidies kunstmatig laag houden van de prijzen van woningen in de bezette gebieden de Israeliërs bijna dwingt er te gaan wonen.