Forse stijging aantal misdrijven met geweld

AMSTERDAM, 14 OKT. In de afgelopen tien jaar is het aantal geweldsmisdrijven bijna verdubbeld. Dit staat in het kwartaalbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Geweldsmisdrijven zijn in de periode 1980-1990 bijna verdubbeld: van 27.000 in 1980 tot 51.000 in 1990. In dezelfde periode steeg de totale geregistreerde criminaliteit met 64 procent.

Kwamen in 1980 706.000 misdrijven ter kennis van de politie, in 1990 waren dat er 1.156.000. De grootste stijging vond in de periode 1980-1985 plaats. In die periode steeg de criminaliteit jaarlijks gemiddeld met 11 procent. Daarna vlakte de jaarlijkse stijging af naar 1 procent.

De grootste stijging van de criminaliteit (1980-1985) vond plaats in de groep gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners, gevolgd door de gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners. In de andere gemeenten steeg de criminaliteit beduidend minder snel. Na 1985 daalde de geregistreerde criminaliteit zelfs in gemeenten met meer dan 250.000 inwoners.

Het ophelderingspercentage (het aantal opgehelderde misdrijven in verhouding tot het aantal geregistreerde misdrijven) is gedaald van 30 in 1980 tot 22 in 1990. Deze daling is bij alle criminaliteitsvormen waar te nemen.

Onder geweldsmisdrijven worden begrepen: moord, doodslag, verkrachting, aanranding, bedreiging, mishandeling, dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld, diefstal met geweld en afpersing. De procentuele stijging van het aantal geweldsmisdrijven tegen personen is groter dan de stijging van de totale criminaliteit. De grootste toename van geweldsmisdrijven doet zich voor in gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners. Ook bij deze vorm van criminaliteit daalt het ophelderingspercentage.

Het aandeel van de vermogensdelicten - diefstal, verduistering, bedrog, valse munterij e.d. - in de totale criminalteit nam tussen 1980 en 1990 toe van 70 procent tot 73 procent.