Den Haag maakt kans op conferentie Midden-Oosten

TEL AVIV, 14 OKT. Den Haag en Lausanne worden in Israel genoemd als de plaatsen waar de voor eind deze maand geplande vredesconferentie voor het Midden-Oosten zal plaatshebben.

Het Israelisch blad Maariv meldde gisteren dat de VS en de Sovjet-Unie waren overeengekomen dat de conferentie in Den Haag zal worden gehouden. Radio Israel hield het vanmorgen evenwel op Lausanne. Een woordvoerder van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken zei vanmorgen “nog niet te weten waar de vredesconferentie zal worden belegd”. Op het bericht in Maariv weigerde hij commentaar te leveren. “ We weten niets”, zei hij.

Westerse diplomatieke kringen in Tel Aviv zeiden vanmorgen uit Amerikaanse bron te hebben vernomen, dat de beslissing over de plaats van samenkomst van Israeliërs en Arabieren reeds is gevallen. “De Amerikanen houden dit echter nog strikt geheim”, aldus de bronnen.

De voortdurende Joegoslavische vredesconferentie in Den Haag lijkt de kansen voor Den Haag om de vredesconferentie voor het Midden-Oosten te organiseren te verkleinen. Er zou twijfel bestaan of de infrastructuur en de veiligheidsmaatregelen in Den Haag onder deze omstandigheden voldoende zouden zijn om er ook de vredesconferentie voor het Midden-Oosten te beleggen.