Aantal abonnees stijgt weer; Hoop bij jarige Krant op Zondag

Een jaar geleden, op een zondagmorgen, werd in een grand café te Amsterdam een nieuwe krant ten doop gehouden. Weinig aanwezigen, die zich in café De Kroon te goed deden aan koffie en croissants, hadden toen durven voorspellen dat De Krant op Zondag na een jaar nog zou bestaan. De enigen die in de moeilijke weken die volgden volhardden in hun zelfverzekerdheid waren uitgever Pieter Storms (ex-Nieuwe Revu) en hoofdredacteur René de Bok (ex-Elsevier).

Het blad kampte in de beginfase niet alleen met distributieproblemen en tegenwerking van de landelijke dagbladen - die geen advertenties van de zondagskrant wensten op te nemen - maar ook met personele tegenslag; journalisten van naam besloten op het laatste moment zich toch niet aan de krant te verbinden. Na een half jaar raakte het startkapitaal op, de verkoop stagneerde en advertenties bleven uit. Uitgever Storms raakte in conflict met de media-adviseurs, nadat hij hen in interviews van corrupt gedrag had beschuldigd.

De Krant op Zondag begon met een oplage van 135.000 exemplaren, van het eerste nummer werden 70.000 exemplaren verkocht. Na een inzinking in het eerste kwartaal - de betaalde oplage bedroeg op het dieptepunt 46.000 exemplaren - kwam de krant in januari weer op aanvangsniveau. Het blad heeft nu een betaalde oplage van meer dan 100.000 exemplaren, waarvan ruim 85.000 abonnees. De krant kreeg in juli, nadat platenproducer Willem van Kooten weigerde de krant opnieuw een financiële injectie te geven, een lening van 4 miljoen gulden van het Bedrijfsfonds voor de Pers. De aandeelhouders legden een zelfde som bij. Eind augustus was in totaal 20 miljoen gulden in de zondagskrant geïnvesteerd. Vorige maand werd opnieuw 16 miljoen gulden in het blad gestoken, waarvan tien miljoen afkomstig was van een grote Britse institutionele belegger, van wie de uitgever de naam niet wil prijsgeven; de rest werd opgebracht door een nieuwe - eveneens anonieme - Nederlandse belegger (2,5 miljoen) en de bestaande aandeelhouders.

Storms zag het blad het afgelopen jaar voortdurend aan een zijden draadje hangen, maar sinds kort weet hij zeker dat continuïteit is gegarandeerd. De ruzie met de mediaplanners behoort wat hem betreft tot het verleden. De laatste drie maanden zijn er 35.000 abonnees bijgekomen, zegt Storms: “Dank zij onze intensieve abonneewerving komen er wekelijks duizenden abonnees bij. Eerst hielden we daar maar 10 procent echte abonnees aan over, maar dat is opgelopen tot 30 procent. Onze krant is compacter geworden en er is nog wat geschaafd. De acceptatiegraad neemt toe.” Het is de stellige overtuiging van de uitgever dat ook het aantal advertenties binnenkort zal toenemen.

Een kinderziekte waar De Krant op Zondag nog steeds niet van genezen is, betreft de distributie, die vooral in de grote steden in de Randstad nogal te wensen overlaat. Storms wijt dat aan het sterk aan verandering onderhevige abonneebestand en de mentaliteit van de bezorgers in de Randstad, die zich wat vaker blijken te verslapen dan die in het noorden of oosten des lands: “Sinds drie weken nemen we stringente maatregelen.”

Op een feestelijke bijeenkomst aanstaande zondag, waar het 1-jarig jubileum van de Krant op Zondag wordt gevierd met een borrel voor redactie, medewerkers en relaties, zal het nulnummer van het kleurenmagazine worden gepresenteerd, dat De Krant op Zondag nog voor de jaarwisseling wil uitbrengen. Storms omschrijft het kleurenbijvoegsel als een service-gericht full-colour-magazine, naar het voorbeeld van de bijlagen van de Engelse zondagskranten. Het zal 32 pagina's redactionele tekst omvatten (in het nulnummer een artikel over wijn, een interview met Rijk de Gooijer en aandacht voor beeldende kunst) en nog eens 32 pagina's met radio- en tv-programma's. Bij de NOS, die voor de Hilversumse zendgemachtigden het monopolie op de programmagegevens beheert, is een officieel verzoek ingediend om van de "ladders' gebruik te mogen maken.

Omdat dat verzoek naar verwachting niet zal worden ingewilligd, houdt Storms rekening met een kort geding over de programmagegevens: “Onze advocaten hebben er onderzoek naar gedaan en we verwachten dat we wel degelijk over de programmagegevens kunnen beschikken.”

    • Tom Rooduijn