Vitaal jeugddansfeest met Kleine Prins en hiphopspecialisten

Jeugd Dans Festival 1991. Gehouden te Maastricht van 9 tot en met 11 oktober.

Drie dagen lang zag men in Maastricht regelmatig groepjes heftig discussiërende mensen door de binnenstad van het ene theater of schoollokaal naar het andere trekken. Het waren de deelnemers aan het vierde Jeugd Dans Festival georganiseerd door Het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming en het Maastrichtse Centrum voor Kunstzinnige Vorming.

Er was een rijk gevuld programma. Iedere dag was er een openbare discussie over hoe naar dans te kijken, over de mogelijke samenwerking tussen choreografen en dansdocenten-consulenten in de amateursector, en over de esthetische educatie van jonge mensen.

Er waren workshops en er waren zestien zeer uiteenlopende voorstellingen te bezoeken. Sommige dansprodukties waren speciaal voor de jeugd gemaakt. Andere waren dat niet, maar bleken toch heel toegankelijk voor een niet-volwassen publiek.

Daarmee werd tevens het onderwerp aangeroerd dat tot een levendige vormdiscussie leidde: wat is jeugddans? Zijn daar speciale vaardigheden doelstellingen of nevenactiviteiten voor nodig of is ieder goed artistiek produkt voor de jeugd geschikt?

Vragen die al lang in de danswereld spelen en waarop nooit een eenduidig antwoord zal kunnen komen omdat immers beide benaderingen waardevol zijn, als er kundige mensen met een visie bij betrokken zijn en het begrip jeugd de leeftijd vijf tot zestien jaar omvat.

In het jonge verleden lag het accent op het vertellen van een verhaal, waarin de dans niet de belangrijkste rol vervulde, en op het leren herkennen van dansstijlen en bewegingssoorten zoals hard, zacht, rond of hoekig; het werd bovendien van groot belang geacht dat de kijkertjes ook zelf een bijdrage leverden aan de voorstelling. De laatste tijd is een verschuiving waar te nemen: de dansbeweging zelf staat meer centraal.

Binnen het festival waren twee nieuwe produkties te zien. Introdans Educatief bracht voor zeven tot elfjarigen een zeer verzorgde voorstelling van De Kleine Prins met als uitgangspunt Antoine de Saint-Exupéry's gelijknamige befaamde boek. Tekst, een bonte mengeling van klassieke muziek, mime, dans en een leuk toneelbeeld vormden de ingrediënten. De opzet was goed. De uitwerking niet altijd even geslaagd omdat de dansfragmenten vaak net iets te lang waren uitgesponnen en te veel herhalingen bevatten om te kunnen blijven boeien. Positief vond ik de medewerking van een oudere danser met een sterke toneelpersoonlijkheid (Ton Wiggers), waardoor op een zeer natuurlijke wijze even onder de aandacht werd gebracht dat dans niet alleen aan jongeren is voorbehouden.

Het Folkloristisch Danstheater bracht Dance4ever, een bruisende collage van hedendaagse Amerikaanse "folklore' die zijn oorsprong heeft in de Afrikaanse danscultuur. Uit die oerdansen ontwikkelden zich onder andere de populaire cakewalk, The Black & White Minstrel Shows, de Lindy Hop, rock 'n' roll, ethnic jazz en hiphop.

Het werd een waar dansfeest voor jong en oud. Zonder grote artistieke pretenties en met goed stijlgevoel uitgevoerd door de inmiddels zeer veelzijdige leden van het Folkloristisch Danstheater, voor deze gelegenheid aangevuld met vier uiterst vitale hiphopspecialisten.

    • Ine Rietstap