Rechter Thomas ontkent seksuele intimidatie

WASHINGTON, 12 OKT. De Amerikaanse kandidaat-opperrechter Clarence Thomas heeft gisteren beschuldigingen fel afgewezen dat hij zich in het verleden ongewenste intimiteiten tegenover vrouwen had veroorloofd. Hij noemde de aantijgingen “zeer zwak” en “smerig”.

Dat gebeurde tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat, die de Amerikaanse bevolking gisteren in hun ban hielden. In warenhuizen en kantoren dromden Amerikanen gisteren samen om te kijken naar de zitting. In de metro van Washington, op straat, in winkels sprak iedereen over niets anders.

De getuigen, de van seksuele intimidatie verdachte kandidaat-opperrechter en het vermeende slachtoffer, professor Anita Hill, verklaarden krachtig en overtuigend onder ede dat de ander ongelijk had. Ze zeiden ook dat de hoorzitting de moeilijkste ervaring van hun leven was. Het gaat er om wie geloofd moet worden, want er zijn geen bewijzen, wel veel beschuldigingen en zijdelingse insinuaties over-en-weer.

Vlak voor de stemming van de Senaat over de bekrachtiging van de benoeming van Clarence Thomas in het Opperste Gerechtshof lekte een klacht uit dat hij in een vroegere functie, acht tot tien jaar, geleden een assistente seksueel geïntimideerd zou hebben. De stemming over rechter Thomas is nu uitgesteld en de Senaat houdt een rechtstreeks op de televisie vertoonde hoorzitting over de klacht.

Er ontstond gistermorgen aan het begin al gauw een procedurele chaos. De commissie voor justitie van de Senaat weet zich niet goed raad met deze zaak. Een commissielid dreigde na een fel emotioneel betoog met aftreden. De voorzitter van de Senaatscommissie, senator Biden, moest de deelnemers soms tot kalmte manen. Het gaat hier niet om een gewone gerechtelijke procedure maar om een politieke hoorzitting met voor- en tegenstanders van de verdachte. Er werden alsmaar nieuwe geschreven verklaringen onder ede met twijfelachtige bewijskracht geïntroduceerd. Een voormalige collega beschuldigde Anita Hill van seksuele fantasieën. Ze zou tegen hem hebben gezegd dat hij vrouwen niet moest verleiden om ze vervolgens af te wijzen, terwijl hij nooit belangstelling voor haar had gehad. Hill ontkende gisteren ooit een dergelijk gesprek te hebben gevoerd.

De verklaring van de beschuldigde Clarence Thomas was bewogen. Hij zei nog nooit in zijn harde leven aan een dergelijke foltering te zijn onderworpen. Hij herhaalde nog eens alles waar hij sinds zijn voordracht door Bush, 103 dagen geleden, van was beschuldigd. “Dit is niet Amerikaans, dit is Kafkaesk. Geen baan is dergelijke verschrikkingen waard. Bekrachtig mijn benoeming niet als u zich daar toe voelt genoodzaakt. Maar dit moet ophouden”, zei hij. Thomas wees alle beschuldigingen af die Hill tegen hem had geuit. “Als manager trad ik snel en subiet op, wanneer seksuele intimidatie zijn lelijke kop opstak”, zei hij.

Professor Hill beschreef kalm wat haar tot haar vertrek uit Washington in 1983 zou zijn overkomen. Toen zij zijn directe medewerker was zou hij haar vaak hebben gevraagd om mee uit te gaan. Later kwam hij tijdens werkgesprekken op pornografische films over seks tussen vrouwen en beesten, met verkrachtingsscenes. Hij beschreef de grote borsten van de vrouwen en wat ze allemaal deden in de pornofilms en hij vroeg haar om mee te kijken naar dergelijke films. Hij beschreef ook de grootte van zijn penis en zijn seksuele vermogen. Hij doorspekte dergelijke verhalen met “we zouden samen uit moeten gaan”. Hij zei ook of hij haar kleding seksueel aantrekkelijk vond. Zij ervoer dit als zeer vernederend maar slaagde er niet altijd in om het gesprek op een ander onderwerp te brengen. Soms liep ze weg. Zij was toen 25 en hij 33.

Tijdelijk opgehouden

Er werd haar gevraagd waarom ze Thomas ondanks deze seksuele intimidatie toch naar zijn nieuwe baan aan het hoofd van de commissie voor gelijke rechten op werk volgde. Hill antwoordde dat Thomas' wangedrag tijdelijk was opgehouden. Maar bij de nieuwe baan begon het weer opnieuw. Ook nadat ze ontslag had genomen om te doceren aan een nieuwe universiteit bleef ze contact met hem houden. Ze zei dat ze een dergelijke hooggeplaatste persoon niet tegen zich wilde innemen omdat het haar positie zou kunnen schaden. “Veel vrouwen die onder seksueel geweld leden, verkeren in dergelijke omstandigheden”, zei ze.

Als hoogleraar rechten is Anita Hill een kundige en overtuigende zegsvrouw. Het maakt het moeilijk voor Thomas om zijn geloofwaardigheid te behouden. De Republikeinse senatoren, die Thomas steunen, kunnen de verklaringen van Hill niet te hard ondergraven zonder van seksisme te worden beschuldigd. Naast Thomas en Hill worden er nog andere getuigen gehoord. Verscheidene vrouwen zullen getuigen van Thomas vrouwvriendelijkheid. Dergelijke verklaringen zouden bij een gerechtelijke procedure niet zijn toegelaten. Een vrouw die door Thomas is ontslagen, beschuldigt hem ook van seksuele insinuaties maar niet van ongewenste intimiteiten.

    • Maarten Huygen