Politie zal harder optreden bij alcohol in verkeer

DEN HAAG, 12 OKT. De automobilist die na 1 februari volgend jaar betrapt wordt op meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (wat overeenkomt met een alcoholpromillage van 1,3) raakt zijn rijbewijs kwijt.

Volgens een nieuwe richtlijn aan de politie en het openbaar ministerie is de politie zelfs verplicht het rijbewijs van de betrokken bestuurder in te vorderen en op te sturen naar het openbaar ministerie. Dit zal ook gebeuren wanneer iemand weigert mee te werken aan een ademonderzoek, dan wel bloed- of urineproef, of wanneer hij onder invloed de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht. Het openbaar ministerie krijgt tevens de bevoegdheid het rijbewijs in te houden als een alcoholgebruik van 785 microgram is geconstateerd. Deze inhouding duurt tot de rechter zich over de strafzaak heeft uitgesproken.