Onderzoek naar gedrag van medici in de sport

ROTTERDAM, 12 OKT. De Geneeskundige Hoofdinspectie van het ministerie van WVC zal een structureel onderzoek instellen naar het gedrag van medici in de sport. Aanleiding zijn omstreden praktijken in beroepssporten als wielrennen en voetbal. Publikaties over de gang van zaken bij de PDM-wielerploeg tijdens de Tour de France zijn mede aanleiding voor het onderzoek. Het is de eerste keer dat de inspectie zich in deze sector verdiept.

Drs. J. Pieters van de inspectie heeft verscheidene signalen ontvangen die onderzoek rechtvaardigen. “De indruk bestaat dat in met name de wielersport de grens van het medisch toelaatbare wordt overschreden. Sportgeneeskunde is een bijzonder terrein, vooral in de topsportbegeleiding. Daarin worden voortdurend de mogelijkheden van het mensenlijk lichaam afgetast. Onderzocht moet worden of bij organisaties waarborgen kunnen worden afgedwongen, waardoor van sportmensen geen onmogelijke prestaties worden verlangd.”

In verschillende medische tijdschriften is kritiek geleverd op de manier waarop wielrenners worden begeleid. Toediening van voe dingsstoffen via een infuus op de hotelkamer bijvoorbeeld wordt volgens medisch-ethische richtlijnen als uiterst omstreden beschouwd. De voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Sociale Geneeskunde, drs. E. Iwema Bakker, uitte in de vakpers bezwaren tegen de begeleiding door niet daarvoor opgeleide artsen.