KASPAR HAUSER (1)

Het verschijnen van het door L. Koenen in het Boekenbijvoegsel van 28-9 besproken boek: "Kaspar Hauser, kind van Europa' heeft bij mij dezelfde gemengde gevoelens gewekt, die ik meen te bespeuren in haar bespreking.

De kwaliteit van de gekozen ooggetuigenverslagen staat buiten discussie, maar het hele "geval' Kaspar Hauser wordt pas werkelijk interessant voor ons laattwintigste-eeuwers, als in een boek over Hauser een poging gedaan wordt diens historie in een breed Europees perspectief te plaatsen.

Gelukkig is dit boek er al. In 1985 verscheen bij uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, het boek: "Kaspar Hauser' door H. P. van Manen. Van Manen weet in zijn spannende relaas zeer aannemelijk te maken dat de persoon van Hauser, of beter: van degene die men vermoeden kan achter het misdadig aan hem opgedrongen masker, iemand zou zijn geweest die een belangwekkende rol zou hebben kunnen spelen in het 19de eeuwse Duitsland in wording. Voorwaar een perspectief waar wij in onze tijd nog onze handen aan vol hebben! Het werk, dat een schat aan literatuur geeft over Hauser, is nog steeds leverbaar via de boekhandel.

    • L. J. H. Besseling