"Asielzoeker hoeft niet op Schiphol gedetineerd te worden'

AMSTERDAM, 12 OKT. Mensen die in Nederland asiel zoeken hoeven niet per se in het asielzoekerscentrum op Schiphol-Oost gedetineerd te worden. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam beslist in een zaak tegen een Liberiaanse asielzoeker. De Liberiaan raakte in juni betrokken bij ongeregeldheden in het opvangcentrum en werd overgebracht naar een kazerne van de marechaussee in IJmuiden. Zijn raadsman mr. F. Fonville tekende tegen de overplaatsing bezwaar aan bij de rechtbank in Haarlem en kreeg gelijk van dit rechtsorgaan. Het gerechtshof stelt nu echter dat de overplaatsing wel terecht was.

In de zaak draait het om het onlangs aangescherpte, artikel 7a van de vreemdelingenwet dat de detentie van asielzoekers regelt. Volgens het hof moet uit de nieuwe wetstekst worden afgeleid dat “in beginsel iedere ruimte in Nederland kan worden aangewezen voor het doen ophouden van vreemdelingen als bedoeld in artikel 7a. Hierbij zal dan wel aansluiting moeten worden gezocht bij het regiem zoals dat geldt op Schiphol-Oost.”

In het specifieke geval van de Liberiaan overigens oordeelde het hof dat de ruimte in IJmuiden niet erg geschikt was. Binnen de kazerne geldt namelijk niet een regiem dat vergelijkbaar is met dat in het asielzoekerscentrum op Schiphol. “Deze uitspraak van het hof zet de hele vreemdelingenwet op zijn kop”, aldus mr. Fonville.