VS dwingen China import te liberaliseren

WASHINGTON, 11 OKT. De Amerikaanse regering heeft een onderzoek gelast naar beweerde importbelemmeringen in de Volksrepubliek China voor Amerikaanse produkten. Deze procedure kan leiden tot een tegenmaatregel in de vorm van hogere importheffingen voor Chinese goederen.

Het onderzoek wijst op een verdere verslechtering van de handelbetrekkigen tussen de twee landen na herhaalde eisen aan Peking van de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster Carla Hills. Daarin werd door Hills verlangd dat China zijn gesloten marktsysteem zou openen op straffe van economische sancties, een dreigement dat door de politieke leiders in het Congres wordt gesteund.

Peking heeft vorige week voorstellen ingediend voor liberalisering van de internationale handel, maar die komen volgens de Amerikaande autoriteiten onvoldoende tegemoet aan de eis om de handelbarrières te slechten. Het Amerikaanse handelstekort met China beliep vorig jaar 10 miljard dollar. Dit jaar wordt een stijging tot meer dan 15 miljard dollar verwacht.

Het onderzoek, gelast door het bureau van Carla Hills, moet nog dit jaar worden voltooid. Als strafmaatregel wordt ook de mogelijkheid van een quotaregeling voor Chinese importen overwogen. Volgens woordvoerders in Washington kan ook een verhoging van importheffingen tot 100 procent voor sommige Chinese produkten worden overwogen.

Carla Hills verklaarde gisteren dat de recente voorstellen van Peking “niet tegemoet komen aan de regels die wij verwachten en eisen in onze relaties met onze handelspartners, vooral met een belangrijke als China”.

Behalve door het stijgende Amerikaanse handelstekort met China zijn de relaties verstoord door klachten dat China gevangenen als dwangarbeiders gebruikt voor de produktie van exportgoederen en dat sommige Chinese bedrijven werken met valse verklaringen voor de herkomst van goederen om quota te vermijden. Tegelijk met het onderzoek naar de handelspraktijken van China loopt er een procedure in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat voor goedkeuring van voorstellen van president Bush om China de status van meest begunstigde in het handelsverkeer te verlenen, op voorwaarde dat Peking het beleid voor de mensenrechten drastisch verbetert. (Reuter)