Verzekeraars houden twijfel over uitvoering plan-Simons

UTRECHT, 11 OKT. Het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, blijft twijfelen aan de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) per 1 januari 1992 in het kader van de tweede fase van de wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekeringen wil doorvoeren. Volgens het KLOZ is het "welhaast' onmogelijk om de voorbereidingen tijdig voor 1 januari 1992 rond te hebben.

Dit heeft het KLOZ vandaag meegedeeld naar aanleiding van het besluit van Simons om de bestaande uitvoeringsorganisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) - anders dan eerst de bedoeling was - in 1992 gedeeltelijk te handhaven.

De staatssecretaris nam dit besluit na overleg, de afgelopen weken, met de organisaties van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. Die kunnen nu eerst op wat kleinere schaal ervaring opdoen met de "modernisering' van de AWBZ. Daarbij gaat het vooral om voorzieningen op het gebied van verpleging en verzorging. Voor de psychiatrie en de zwakzinnigenzorg blijft tot 1993 het huidige financieringssysteem bestaan.

Het KLOZ zegt dat het in het overleg met Simons niet de garantie heeft gegeven dat de stelselwijziging door de aanpassing van de plannen per 1 januari '92 wel praktisch mogelijk zou zijn. Eind oktober gaat Simons opnieuw aan tafel zitten met de verzekeraars en ziekenfondsen om te praten over de maatregelen die volgend jaar al van kracht zouden moeten worden.