Protest tegen mosselvisserij HARLINGEN, 11 OKT. De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee

heeft samen met het Wereld Natuur Fonds en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de door het ministerie van landbouw verstrekte vergunningen aan 94 mosselvissers.

Volgens de organisaties schaadt de mosselvangst de natuur. Dit najaar mogen de mosselvissers twee periodes van drie dagen in totaal 18 miljoen kilo mosselzaad vissen. Door de mosselzaadvisserij verdwijnt het voedsel voor veel vogels, volgens de Waddenvereniging. Het voedselaanbod is dit jaar slechts 4 procent van de gemiddelde hoeveelheid in andere jaren.