OBAM belegt meer in aandelen VS

Beleggingsmaatschappij OBAM, het internationaal in aandelen beleggende huisfonds van Bank Mees en Hope, heeft in het per 30 juni afgesloten boekjaar de beleggingen in de VS opgevoerd.

De Nederlandse belangen werden gereduceerd van bijna 36 procent tot ruim 30 procent, terwijl de beleggingen in de VS eind juni ongeveer ruim 32 procent van de portefeuille uitmaakten. De intrinsieke waarde per aandeel van OBAM steeg licht van 231,15 gulden tot 239,45 gulden, een toename met 3,6 procent.

Het boekjaar begon voorzichtig. De Japanse belangen werden aanvankelijk verminderd. De liquiditeiten liepen daarbij op tot 14,2 procent. In de tweede helft van het boekjaar werden de beleggingen weer opgevoerd en liepen de liquiditeiten terug naar 3,8 procent van het vermogen. Eind juni bedroeg het vermogen 519 miljoen gulden. De directie is zowel voor de economische ontwikkeling in Europa als die in de Verenigde Staten positief gestemd. Ook Zuidoost-Azië acht men interessant. Het dividend is verhoogd van 5,32 gulden naar 5,48 gulden per aandeel.