Klagende Honecker wil graag terug naar Duitsland

BONN, 11 OKT. Erich Honecker, de 79-jarige voormalige leider van de DDR, zou graag uit de Sovjet-Unie naar Duitsland terugkeren. Maar dan, vindt hij, moet eerst het “onwettige aanhoudingsbevel” dat tegen hem in de Bondsrepubliek loopt worden ingetrokken.

Hij zei dat gisteren in een eerste interview voor de Duitse televisie sinds de DDR vorig jaar oktober opging in de Bondsrepubliek zo: “De Bondsrepubliek heeft helemaal niet het recht om het vroegere staatshoofd van de DDR te vervolgen voor handelingen die hij bij de uitvoering van zijn functie verrichtte”. Mevrouw Margot Honecker, die intussen bij haar dochter in Chili op bezoek is, daarover: “Zolang dat arrestatiebevel bestaat gaan wij niet terug. Duitsland moet eerst weer een rechtsstaat worden”.

Twee journalisten hadden zeven uur in Moskou met de Honeckers gesproken. In hun drie kwartier durende uitzending ging het echtpaar doorgaans niet rechtstreeks in op vragen maar legde politieke verklaringen af. Honecker noemde het “een schandaal” dat vroegere Oostduitse grenssoldaten nu in Duitsland worden vervolgd omdat zij aan de DDR-grens op vluchtelingen hebben geschoten. “Zij hebben niets anders dan hun onder ede beloofde plicht gedaan”. Net als elke soevereine staat had de DDR het recht om zelf regels voor haar interne en externe zaken te stellen, meende hij.

Op de vraag of hij denkt dat hij in Moskou nog steeds een welkome gast is, antwoordde de in maart jongstleden met hulp van het Sovjet-leger plotseling uit Oost-Duitsland naar Moskou vertrokken Honecker: “Ik ben hier op uitnodiging van Gorbatsjov”. Niet de vreedzame opstand van de Oostduitse burgers en hun leuze "Wij zijn het volk' hadden volgens hem gezorgd voor het einde van de DDR, maar “een internationale samenzwering”, waartoe hij ook de veranderde buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie rekende. Vooral Edoeard Sjevardnadze, de vroegere Sovjet-minister van buitenlandse zaken, was al in 1986 tot de “verkeerde conclusie” gekomen dat de DDR als staat “kunstmatig en tegennatuurlijk” was, klaagde Honecker.