Juryleden zouden zelf de sport, wier beoefenaars ...

Juryleden zouden zelf de sport, wier beoefenaars zij beoordelen, moeten beoefenen opdat zij een beter begrip ontwikkelen voor de problemen van technische en emotionele aard waarmee de sporter te kampen heeft. A. Schaafstra, Rijksuniversiteit Groningen

Met betrekking tot het beleid van het ministerie van onderwijs en wetenschappen kan men stellen dat er een scheve verhouding bestaat tussen het formuleren van nieuwe plannen en het rustig uitvoeren en evalueren van oude plannen.

P.H. Franses, Erasmus Universiteit Rotterdam