Ford Motors rekent op verdere verliezen

Het Amerikaanse automobielconcern Ford rekent ook in het derde en vierde kwartaal dit jaar op een verlies.

In de eerste helft van dit jaar werd een verlies geboekt van 1,2 miljard dollar. Dit blijkt uit het prospectus dat is verstrekt aan de beurscommissie SEC van de New Yorkse effectenbeurs over een op handen zijnde emissie die 750 miljoen dollar moet opbrengen. Uit het prospectus blijkt dat Ford verwacht dat het verlies over het derde kwartaal dat hoger zal uitkomen dan in het tweede kwartaal (323 miljoen dollar) .