Centrales zien niets in overleg met kabinet

DEN HAAG, 11 OKT. De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben geen enkele behoefte aan een najaarsoverleg met werkgevers en het kabinet. Ze zijn zeer teleurgesteld over de uitkomst van de algemene beschouwingen. “Er is geen spat ruimte geboden om nog wat te wrikken aan de WAO- en Ziektewetmaatregelen”, verwoordde FNV-voorzitter J. Stekelenburg gisteravond de teleurstelling van de vakcentrales.

Zij gaan nu proberen om in onderhandelingen met de werkgevers de maatregelen te verzachten. Stakingsacties om waar nodig de eisen van de vakbonden kracht bij te zetten ondersteunen worden ook door CNV en MHP niet meer uitgesloten.

Stekelenburg ziet niets in “een breed najaarsoverleg met als hoofdonderwerp loonmatiging”, maar denkt misschien nog wel wat te kunnen bereiken in overleg met het kabinet over deelonderwerpen. Zo wil de FNV-voorzitter wel met het kabinet praten werkgevers en werknemers zouden kunnen doen om het ziekteverzuim terug te dringen. Zeker omdat de het kabinet nu niet meer dreigt met het zogenaamde "parapluwetje', dat alle gemaakte CAO-afspraken over aanvullingen door werkgevers op de Ziektewetuitkeringen ongedaan zou maken. Stekelenburg vond het ook een positief punt dat Lubbers bereidheid toonde om de "stimuleringsmaatregel' toe te passen, waarbij WAO'ers wanneer zij een baan krijgen een deel van hun uitkering behouden wanneer het loon lager is dan de genoten uitkering.

CNV-voorzitter H. Hofstede was gisteren niet in de Tweede Kamer om de algemene beschouwingen te volgen. Afgelopen woensdag zat hij wel op de publieke tribune, maar terwijl premier Lubbers nog bezig was met zijn antwoord in eerste termijn verliet hij het Binnenhof al omdat hij er “niets meer te zoeken” had. “Wij keren Den Haag nu de rug toe en gaan met de werkgevers proberen om de gevolgen van de regeringsmaatregelen te verzachten. Dan hoeven we onze tijd niet te verdoen met ruziën. Werkgevers houden zich tenminste aan afspraken en dat kan van het kabinet niet gezegd worden”, aldus Hofstede.

Hoofdbestuurder A. de Geus van de christelijke vakcentrale, karakteriseerde het debat als één “waarbij kabinet, CDA en PvdA elkaar vonden in een spelletje horen, zien en zwijgen”.