Rol van Amsterdam in Waag-kwestie onzeker

AMSTERDAM, 10 OKT. De gemeente Amsterdam stuit op problemen bij het toewijzen van het monument de Waag, het oudste niet-kerkelijke gebouw in de hoofdstad, aan een nieuwe exploitant.

Volgens mr. G.A.C. Enkelaar, curator van de failliete stichting Centrum De Waag, zit een eerder verstrekte bouwvergunning en huurovereenkomst in de boedel van deze stichting, de voormalige exploitant van het Waaggebouw. De curator en niet de gemeente beschikt in dat geval in eerste instantie over de huur van het gebouw.

De gemeente betwist overigens dat er reeds een huurovereenkomst met de stichting Centrum De Waag is gesloten. Volgens verantwoordelijk wethouder Genet is er weliswaar een contract opgemaakt, maar niet door de gemeente getekend toen bleek dat de stichting niet langer aan de verplichtingen kon voldoen.

Volgens curator Enkelaar, die een schadeclaim tegen de gemeente overweegt, was de stichting Centrum De Waag reeds als opdrachtgever actief bij de verbouwing en inrichting van het Waaggebouw en is er daarom in juridische zin toch sprake van een huurovereenkomst.