Restaurateur Newman eist excuses

AMSTERDAM, 10 OKT. De restauratiedeskundige prof. dr. Ernst van de Wetering zal voor de rechter moeten verschijnen, als hij zijn beschuldigingen niet intrekt dat de Amerikaanse restaurateur van het schilderij "Who's Afraid of Red Yellow and Blue III', Daniel Goldreyer, een bedrieger en oplichter is.

Goldreyer eist dat Van de Wetering in een groot landelijk dagblad zijn excuses aan hem aanbiedt.

Van de Wetering verklaarde gisteren desgevraagd opnieuw dat Goldreyer het Stedelijk “belazerd” heeft. Goldreyer heeft volgens hem het in 1986 vernielde olieverfschilderij van Newman met een roller met acrylverf overgeschilderd, en zo het handschrift van Newman aangetast.

Beeren sprak dit gisteren tegen, bij de presentatie van het restauratierapport aan de Amsterdamse raad. Daar bleek ook dat de restauratie niet 517.000 gulden maar 815.000 gulden gekost had. Het verbaasde Van de Wetering dat Goldreyer, naast een honorarium van 517.000 gulden een post van 88.000 gulden aan materiaalkosten had opgevoerd. Een dergelijke overschildering kost volgens hem niet meer dan een paar duizend gulden. Een meerderheid van de raad voelt er voor om een onafhankelijk onderzoek naar de restauratie in te stellen.

Mevrouw Elisabeth Bracht, hoofd restauratie van het Stedelijk Museum, die het oneens is met Beeren dat de restauratie van de Newman goed is uitgevoerd, mocht niet bij de presentatie van het rapport zijn omdat ze “zwijgplicht” heeft, zei ze desgevraagd. Van zwijgplicht is volgens het Stedelijk geen sprake. Wel is Beeren voorlopig de enige woordvoerder in deze zaak. Beerens positie is volgens de raadscommissie-voorzitter B. Holvast niet in het geding. Dat is pas het geval als zou blijken dat Goldreyer bedrog heeft gepleegd.

    • Renée Steenbergen