Parijs zegt steun toe aan protesterende landbouwers

PARIJS, 10 OKT. De boeren in Frankrijk hebben succes geboekt met hun massale protesten en demonstraties tegen dalende inkomens en de toegenomen concurrentie uit Oost-Europa. De Franse minister van landbouw Louis Mermaz heeft besloten de boeren 1,3 miljard franc (circa 440 miljoen gulden) extra steun te geven.

De gisteren door Mermaz aangekondigde noodmaatregelen omvatten onder andere lagere belastingen op agrarische grond, lagere sociale verzekeringspremies voor veefokkers en subsidies bij het aankopen van veevoer voor boeren in gebieden die zijn getroffen door droogte.

De Franse boerenbonden hadden een steunpakket van 3 miljard franc geëist. De boeren hebben de afgelopen weken op uitgebreide schaal gedemonstreerd. Een groot protest van ruim 200.000 boeren in Parijs twee weken geleden verliep weliswaar vreedzaam - de boeren werden zelfs toegejuicht door de inwoners van de hoofdstad - maar de stemming op het Franse platteland is steeds grimmiger geworden. Gisteren waren er opnieuw op grote schaal protestacties. Wegen werden geblokkeerd, slachthuizen werden doorzocht op de aanwezigheid van Oosteuropees vlees. Ook werden hier en daar Hongaarse en Bulgaarse vleesprodukten gedumpt op de stoep van overheidsgebouwen.

Vooral veefokkers zijn het slachtoffer van de toenemende Europese "vleesberg'. Het vleesoverschot wordt mede in de hand gewerkt door de invoer van vlees uit Oosteuropese landen. De Franse boerenorganisaties eisen luidruchtig een invoerverbod van Oosteuropees vlees.

Tot verontwaardiging van de meeste andere lidstaten lag Frankrijk lange tijd dwars bij het voorstel van Brussel om de invoer van agrarische produkten (vooral vlees) uit Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije te verruimen. Parijs gebruikte als argument dat de Europese markt al te kampen heeft met een overschot aan vlees. Met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije wil de EG uiteindelijk zogenoemde associatie-verdragen sluiten.

Parijs legde zich pas neer bij verruiming van de invoer uit de drie Oosteuropse landen toen in Brussel een constructie werd bedacht waardoor het grootste deel van het vlees de EG-markt niet daadwerkelijk zal bereiken. Die constructie houdt in dat Brussel Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije financieel zal bijstaan om hun vleesexport naar de Sovjet-Unie te vergroten. Daardoor wordt het vlees in de richting van Moskou gedirigeerd.

“We moeten dringend maatregelen nemen in afwachting van de hervorming van het Europese landbouwbeleid”, zei minister Mermaz gisteren op de Franse televisie. Parijs heeft ook de EG gevraagd meer steun aan de boeren te verlenen. (Reuter, UPI, AFP)