Nieuwe regeling voor sponsors ingetrokken

ROTTERDAM, 9 OKT. Nog geen week nadat een verruimde sponsorregeling voor de publieke omroep van kracht werd, heeft het Commmissariaat voor de Media die alweer ingetrokken. Het Commissariaat voelt zich hiertoe gedwongen door het ministerie van WVC, dat de Europese richtlijn, die vanaf 3 oktober geldt, maar gedeeltelijk wil respecteren.

Aanvankelijk mochten omroepen de namen van sponsors in programma's vermelden, maar dat is nu net als voorheen niet meer toegestaan. Sluikreclame blijft verboden. Sponsorvermelding voor en na programma's kan niet meer worden tegengegaan, maar verder wil het ministerie niet van de huidige Mediawet afwijken.

Het Commissariaat, de "waakhond van de omroep', betreurt het dat het streven naar duidelijkheid niet door het ministerie van WVC wordt overgenomen en hoopt dat de wetgever spoedig voor een aanpassing van de Mediawet zorgt.

Een woordvoerster van WVC zegt dat minister d'Ancona geen tegenstander is van de Europese richtlijn, maar voorstander van zelfregulering. Zij vindt dat zolang er nog geen sponsorregeling in de Mediawet is vastgelegd, de omroepen en sponsors uit moeten gaan van de door hen zelf bepaalde rechten en plichten.

Op 23 oktober voert de Tweede Kamer mondeling overleg over de sponsorregeling.