Misbruik van voorwetenschap nu economisch delict

Misbruik van voorwetenschap en misleiding van het publiek worden economische delicten.

Dit zal gebeuren bij in werking treden van de Wet Toezicht Effectenverkeer (Wte) per, naar verwachting, begin 1992. Minister Kok heeft gisteren bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om de betreffende strafbepalingen over te brengen van het Wetboek van Strafrecht naar de Wte.

Het voordeel van dit overbrengen is dat misbruik van voorwetenschap in de Wte wordt aangemerkt als een economisch delict. Dit betekent dat bij opsporing gebruik kan worden gemaakt van een aantal bevoegdheden die de Wet op de economische delicten biedt, zoals het bevel van uitlevering van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen en het vorderen van inzage in bescheiden. In de praktijk van het onderzoek naar misbruik van voorwetenschap sinds 1989 is gebleken dat opsporingsambtenaren deze bevoegdheden node missen.