Lubbers wil aanzet geven tot samenvoegen departementen

DEN HAAG, 10 OKT. Minister-president Lubbers wil in deze kabinetsperiode een “aanzet geven” voor het samenvoegen van departementen. Lubbers nodigde gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen de fracties uit om hun voorstellen voor de "nieuwe overheid' te presenteren.

Het CDA wil de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM samenvoegen, evenals Binnenlandse Zaken en Justitie. WVC zou kunnen worden "verdeeld' over Sociale Zaken (Volksgezondheid) en Binnenlandse Zaken. Bij de PvdA gaan stemmen op om Landbouw en Visserij onder te brengen bij Economische Zaken en Natuurbeheer bij VROM.

Minister-president Lubbers verwacht dat de “grote drie operaties” de weg vrijmaken voor een “meer functionele indeling” van de departementen. Hij doelde daarmee op het afstoten van rijkstaken naar provincies en gemeenten (decentralisatie), de "grote-efficiency operatie' en sociale verniewing.

Met name op het terrein van de decentralisatie willen de fracties van CDA en en PvdA dat het kabinet het overdragen van taken “in een hogere versnelling” gooit. gesteund door het CDA diende de PvdA een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen tot “een substantiële uitbreiding” van de decentralisatie-doelstelling.